pb.pl
7,6000 zł
0,26% 0,0200 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 333 396 424 609 555 429 263 978
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 046 15 947 40 468 5 147
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -389 14 569 38 154 5 637
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 758 10 598 14 366 3 908
Amortyzacja (tys. zł) 3 951 4 442 4 759 5 032
EBITDA (tys. zł) 2 905 20 389 45 227 10 179
Aktywa (tys. zł) 709 334 767 433 843 343 682 786
Kapitał własny (tys. zł)* 174 817 184 825 201 810 204 627
Liczba akcji (tys. szt.) 22 970,000 22 970,000 22 970,000 22 970,000
Zysk na akcję (zł) -0,077 0,461 0,625 0,170
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,611 8,046 8,786 8,908
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej