pb.pl
6,6800 zł
0,00% 0,0000 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 424 609 555 429 263 978 400 833
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 947 40 468 5 147 10 143
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 569 38 154 5 637 7 988
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 598 14 366 3 908 6 200
Amortyzacja (tys. zł) 4 442 4 759 5 032 5 334
EBITDA (tys. zł) 20 389 45 227 10 179 15 477
Aktywa (tys. zł) 767 433 843 343 682 786 782 377
Kapitał własny (tys. zł)* 184 825 201 810 204 627 205 651
Liczba akcji (tys. szt.) 22 970,000 22 970,000 22 970,000 22 970,000
Zysk na akcję (zł) 0,461 0,625 0,170 0,270
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,046 8,786 8,908 8,953
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej