pb.pl
1,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Termoexpert SA (TME)

Informacje o spółce - TERMOEXP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy specjalistyczne usługi przygotowywania i realizacji kompleksowych programów optymalizacji energetycznej budynków, w tym wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Broniewskiego 15
Kod: 47-225
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kraj: Polska
Telefon: +48 77 4836672
Fax: +48 77 4836589
Internet: www.termoexpert.com.pl
Email: biuro@termoexpert.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Termoexpert SA
Prezes: Goluch Robert
Sektor: instalacje budowlane i telekomunikacyjne
EKD: roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Liczba akcji: 1 035 342
Zatrudnienie:
  • 11 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Cesko-Accounting Kancelaria Audytu i Doradztwa Biegły Rewident Cecylia Skotnicka
NIP: 7491979326
KRS: 0000371735
EKD: 42,99
Ticker GPW: TME
ISIN: PLTRMEX00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 018 916,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 035 342 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 902 450
Liczba głosów na WZA: 1 035 342 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,16%
Kapitał akcyjny: 103 534,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 902 450
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Goluch Robert 501 250 (48,41%) 501 250 (48,41%) 2012-12-17 -
Górska Magda 401 200 (38,75%) 401 200 (38,75%) 2012-12-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-20 1 003 000
100 300,00
0,10 0,10 1 003 000
100 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-29
seria B - subskrypcja prywatna 2012-06-13 32 342
152 007,40
0,10 4,70 1 035 342
103 534,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2018-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2017-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2017-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2016-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-09-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Goluch Robert Prezes Zarządu 2010-11-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jurkiewicz Andrzej Przewodniczący RN 2010-11-29 -
Goluch Dorota Członek RN 2010-11-29 -
Górski Jerzy Członek RN 2010-11-29 -
Górska Magda Członek RN 2012-06-21 -
Jurkiewicz Ewa Członek RN 2012-06-21 -