pb.pl
1,7800 zł
0,00% 0,0000 zł
Termoexpert SA (TME)

Wyniki finansowe - TERMOEXP

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 813 2 970 1 048 1 925
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 689 -196 141 -333
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 665 -642 131 -309
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 530 -659 106 -442
Amortyzacja (tys. zł) 78 78 78 78
EBITDA (tys. zł) 767 -118 219 -255
Aktywa (tys. zł) 7 825 5 706 6 122 6 860
Kapitał własny (tys. zł)* 2 576 1 896 2 002 1 560
Liczba akcji (tys. szt.) 1 035,342 1 035,342 1 035,342 1 035,342
Zysk na akcję (zł) 0,512 -0,636 0,102 -0,427
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,488 1,831 1,933 1,506
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej