pb.pl
1,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Termoexpert SA (TME)

Wyniki finansowe - TERMOEXP

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 970 1 048 1 925 2 463
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -196 141 -333 328
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -642 131 -309 260
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -659 106 -442 369
Amortyzacja (tys. zł) 78 78 78 77
EBITDA (tys. zł) -118 219 -255 405
Aktywa (tys. zł) 5 706 6 122 6 860 6 600
Kapitał własny (tys. zł)* 1 896 2 002 1 560 1 928
Liczba akcji (tys. szt.) 1 035,342 1 035,342 1 035,342 1 035,342
Zysk na akcję (zł) -0,636 0,102 -0,427 0,356
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,831 1,933 1,506 1,862
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej