pb.pl
3,0500 zł
-3,17% -0,1000 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Informacje o spółce - TRANSPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Międzynarodowy operator transportowo-logistyczny, świadczący usługi w zakresie transportu: płynnych paliw, benzyn, oleju napędowego oraz gazu (LPG), płynnych środków chemicznych, płynnych mas bitumicznych oraz płynnych produktów spożywczych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rokicka 16
Kod: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 5339015
Fax: +48 58 5339010
Internet: www.transpolonia.pl
Email: info@transpolonia.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Trans Polonia SA
Prezes: Cegielski, Dariusz Stanisław
Sektor: transport
EKD: działalność pozostałych agencji transportowych
Liczba akcji: 22 847 711
Zatrudnienie:
  • 20 (2018r.) - spółka
  • 432 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5932432396
KRS: 0000308898
EKD: 52,29
Ticker GPW: TRN
ISIN: PLTRNSP00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 69 685 518,55 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 22 847 711 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 462 255
Liczba głosów na WZA: 25 347 711 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,18%
Kapitał akcyjny: 2 284 771,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 462 255
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cegielski, Dariusz Stanisław wraz z Euro Investor sp. z o.o., NWZ 11 425 019 (50,01%) 11 425 019 (45,09%) 2019-03-18 -
Quercus TFI SA portfele 2 632 203 (11,52%) 2 632 203 (10,39%) 2019-11-05 TLS, XTB, ULM, SEL, ALI, IPE, ZMT, ATR, MSZ, MEX, BBD, SEN, SFS, HRP,
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 2 281 378 (9,99%) 2 281 378 (9,00%) 2017-07-14 -
NN OFE portfel 1 971 000 (8,62%) 1 971 000 (7,77%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,
Przyklang, Iwar Jan 1 143 500 (5,00%) 1 143 500 (4,51%) 2017-07-18 -
Trans Polonia SA 9 155 (0,04%) 9 155 (0,04%) 2013-09-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
2010-11-25
seria C 2008-07-29 277 364
671 220,88
0,10 2,42 5 277 364
527 736,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-03
2010-11-25
seria D - subskrypcja publiczna 2010-04-23 522 636
4 181 088,00
0,10 8,00 5 800 000
580 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-29
2010-12-13
seria F - Vataro Holdings Ltd za warranty subskrypcyjne serii A 2012-05-24 263 100
2 236 350,00
0,10 8,50 6 063 100
606 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-19
2012-09-26
2012-08-01
seria E - subskrypcja publiczna 2012-05-24 316 900
0,00
0,10 0,00 6 380 000
638 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-10
2012-08-31
seria G - subskrypcja prywatna 2016-01-22 7 175 000
21 525 000,00
0,10 3,00 13 555 000
1 355 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-05
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2016-01-22 792 711
79 271,10
0,10 0,10 14 347 711
1 434 771,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-07
seria I - subskrypcja prywatna 2017-04-18 8 500 000
49 300 000,00
0,10 5,80 22 847 711
2 284 771,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2019-08-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2018-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cegielski, Dariusz Stanisław Prezes Zarządu 2008-05-26 -
Luks Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2014-06-30 -
Bosiacka Adriana Członek Zarządu 2010-12-21 -
Zubek Mirosław Członek Zarządu 2019-04-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wanio Grzegorz Członek RN 2016-02-23 -
Iwanicki Michał Członek RN 2016-02-23 -
Przyklang, Iwar Jan Członek RN 2016-02-23 -
Łakomy Paweł Członek RN 2016-02-23 -
Tomczyk Dominik Członek RN 2016-07-22 -
Płachta Krzysztof Członek RN 2016-08-12 EUROTEL - Przewodniczący RN
POLMED - Przewodniczący RN
VOICETEL - Przewodniczący RN
Stępień Bartłomiej Członek RN 2017-03-10 -
Marczuk Marcin Członek RN 2017-03-10 ZORTRAX - Członek RN
WIKANA - Członek RN
PROJPRZM - Członek RN
BETACOM - Członek RN
Stachura Piotr Członek RN 2019-03-18 -