pb.pl
2,8600 zł
-1,38% -0,0400 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Wyniki finansowe - TRANSPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 088 65 765 61 305 55 531
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 227 6 001 3 689 1 339
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 182 5 574 2 956 223
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 279 4 338 2 221 4
Amortyzacja (tys. zł) 2 683 2 935 3 228 6 167
EBITDA (tys. zł) 7 910 8 936 6 917 7 506
Aktywa (tys. zł) 247 014 253 394 247 198 285 568
Kapitał własny (tys. zł)* 105 671 110 011 112 278 112 282
Liczba akcji (tys. szt.) 22 847,711 22 847,711 22 847,711 22 847,711
Zysk na akcję (zł) 0,012 0,190 0,097 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,625 4,815 4,914 4,914
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej