pb.pl
2,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Tesgas SA (TSG)

Informacje o spółce - TESGAS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w wykonawstwie, eksploatacji, projektowaniu wszelkich obiektów gazowych. Oferuje także serwis oraz dystrybucję środka nawaniającego gaz THT.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Batorowska 9
Kod: 62-070
Miejscowość: Dąbrowa
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8901600
Fax: +48 61 8901602
Internet: www.tesgas.pl
Email: tesgas@tesgas.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Tesgas SA
Prezes: Kocik Włodzimierz
Sektor: inżynieria lądowa i wodna
EKD: roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Liczba akcji: 11 350 000
Zatrudnienie:
  • 130 (2018r.) - spółka
  • 211 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7772527260
KRS: 0000296689
EKD: 42,21
Ticker GPW: TSG
ISIN: PLTSGS000019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 28 829 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 11 350 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 446 913
Liczba głosów na WZA: 16 350 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,22%
Kapitał akcyjny: 11 350 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 459 904
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,78%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kocik Włodzimierz 2 532 143 (22,30%) 5 007 143 (30,62%) 2011-11-14 -
Kocik, Marzenna Barbara ZWZ 2 075 250 (18,28%) 4 097 788 (25,06%) 2018-06-26 -
Nationale-Nederlanden PTE SA portfel 1 250 000 (11,01%) 1 250 000 (7,64%) 2018-12-31 BOS, KGN, ELT, KPL, FEE, PHN, MRB,
AgioFunds TFI SA 1 157 618 (10,20%) 1 157 618 (7,08%) 2016-06-24 TRI, WIK, SNW, CNG, IPE, BML, RDL, BDZ, K2I, MBR, VIN,
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 020 496 (8,99%) 1 020 496 (6,24%) 2018-12-31 SWG, ATM, ROB_C, DCR, ATD, BRG, BSC, ELB, LEN, LBT, NVA, RWL, SEK, SKH, OTM, PUE, ZUE, QMK, ERB, UNI, ODL, FRO, EGS, ABE,
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 832 559 (7,34%) 832 559 (5,09%) 2017-09-13 VRB, PBX,
Majewski Piotr ZWZ 578 847 (5,10%) 1 094 300 (6,69%) 2018-06-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 5 000 000
5 000 000,00
1,00 1,00 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-11
podwyższenie kapitału seria C 200 000
0,00
1,00 0,00 11 250 000
11 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-15
2011-03-24
podwyższenie kapitału seria C 100 000
0,00
1,00 0,00 11 350 000
11 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-05
seria B - subskrypcja prywatna 2008-05-14 750 000
750 000,00
1,00 1,00 5 750 000
5 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-09
2008-07-02
2010-07-21
seria C - oferta menedżerska za warranty serii A 2008-05-30 300 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2009-05-12 1 300 000
9 100 000,00
1,00 7,00 7 050 000
7 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-08
2009-08-21
2010-07-21
seria E - subskrypcja publiczna 2010-01-18 4 000 000
58 000 000,00
1,00 14,50 11 050 000
11 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-16
2010-08-04
2010-08-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kocik Włodzimierz Prezes Zarządu 2007-12-27 -
Majewski Piotr Wiceprezes Zarządu 2007-12-27 -
Kocik, Marzenna Barbara Członek Zarządu 2007-12-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stobiecki Piotr Przewodniczący RN 2019-06-26 HDBUD_SL - Członek RN
Skoczyński Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2019-06-26 -
Kocik Elżbieta Sekretarz RN 2019-06-26 -
Bączyk Zygmunt Członek RN 2019-06-26 -
Mirek Mariusz Członek RN 2019-06-26 -