pb.pl
2,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 386 19 547 21 364 24 301
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 588 1 268 1 348 -121
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 483 1 262 1 286 -157
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -164 1 212 1 224 -547
Amortyzacja (tys. zł) 884 905 969 939
EBITDA (tys. zł) 1 472 2 173 2 317 818
Aktywa (tys. zł) 89 028 93 722 98 172 105 314
Kapitał własny (tys. zł)* 67 198 68 410 69 511 68 964
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) -0,014 0,107 0,108 -0,048
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,921 6,027 6,124 6,076
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej