pb.pl
5,0500 zł
-4,72% -0,2500 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 364 24 301 32 016 36 615
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 348 -121 1 984 1 386
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 286 -157 1 939 1 287
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 224 -547 1 659 1 335
Amortyzacja (tys. zł) 969 939 984 984
EBITDA (tys. zł) 2 317 818 2 968 2 370
Aktywa (tys. zł) 98 172 105 314 115 415 104 335
Kapitał własny (tys. zł)* 69 511 68 964 70 623 71 957
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,108 -0,048 0,146 0,118
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,124 6,076 6,222 6,340
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej