pb.pl
66,4000 zł
-0,90% -0,6000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Informacje o spółce - WIRTUALNA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal o2 oraz specjalistyczne portale wertykalne, w tym m.in.: Money.pl, Biztok (biznes), Dobreprogramy (nowe technologie), Sportowe Fakty (sport), Pudelek (rozrywka), abcZdrowia, Parenting.pl (zdrowie) oraz radia internetowe OpenFM i PolskaStacja. Ponadto Grupa prowadzi działalność na polskim rynku reklamy online oferując swoim klientom szeroką gamę produktów reklamowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jutrzenki 137A
Kod: 02-231
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5763900
Fax: +48 22 5763901
Internet: www.wp.pl
Email: wp@wp.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Wirtualna Polska Holding SA
Prezes: Świderski Jacek
Sektor: portale internetowe
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 29 011 826
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 1 046 (2018r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 5213111513
KRS: 0000407130
EKD: 64,20
Ticker GPW: WPL
ISIN: PLWRTPL00027

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 926 385 246,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 29 011 826 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 479 753
Liczba głosów na WZA: 40 301 535 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,46%
Kapitał akcyjny: 1 450 591,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 769 462
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,54%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 (38,91%) 22 579 418 (56,03%) 2017-02-08 -
Aviva OFE ZWZ 2 190 044 (7,55%) 2 190 044 (5,43%) 2019-05-14 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, DVL, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, KTY, CCC, ABE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 16 412
0,00
0,05 0,00 29 011 826
1 450 591,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 7 056
0,00
0,05 0,00 28 698 624
1 434 931,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 100 223
0,00
0,05 0,00 28 798 847
1 439 942,35
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 10 905
0,00
0,05 0,00 28 809 752
1 440 487,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 25 975
0,00
0,05 0,00 28 835 727
1 441 786,35
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 19 497
0,00
0,05 0,00 28 855 224
1 442 761,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 48 756
0,00
0,05 0,00 28 903 980
1 445 199,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 37 276
0,00
0,05 0,00 28 941 256
1 447 062,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 14 312
0,00
0,05 0,00 28 955 568
1 447 778,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 23 947
0,00
0,05 0,00 28 974 430
1 448 721,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 20 984
0,00
0,05 0,00 28 995 414
1 449 770,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 15 047
0,00
0,05 0,00 28 691 568
1 434 578,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 12 168
0,00
0,05 0,00 28 676 521
1 433 826,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 23 493
0,00
0,05 0,00 28 664 353
1 433 217,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 388 078
0,00
0,05 0,00 28 640 860
1 432 043,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-06
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2011-11-30 3 780 000
378 000,00
0,10 0,10 3 780 000
378 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-04
split 1:2 2012-05-11 0
0,00
0,05 0,00 7 560 000
378 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-11-04 16 023 008
195 000 007,36
0,05 12,17 23 583 008
1 179 150,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-10

2015-05-07
seria C - subskrypcja prywatna 2014-02-10 1 028 512
12 516 991,04
0,05 12,17 24 611 520
1 230 576,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-01-14 929 058
11 306 635,86
0,05 12,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2015-01-14 593 511
0,00
0,05 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria Ai B 2015-01-14 0
0,00
0,05 0,05 24 611 520
1 230 576,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-01-14 301 518
15 075,90
0,05 0,05 24 913 038
1 245 651,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-10

2015-05-07
seria E - subskrypcja publiczna 2015-04-14 3 339 744
106 871 808,00
0,05 32,00 28 252 782
1 412 639,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-10
2015-05-13
2015-05-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2018-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2017-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2017-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Świderski Jacek Prezes Zarządu 2015-04-13 GRUPAO2 - Członek Zarządu
Brański Michał Członek Zarządu 2014-10-02 GRUPAO2 - Członek Zarządu
Sierota Krzysztof Członek Zarządu 2014-02-10 GRUPAO2 - Członek Zarządu
Bujniewicz-Belka Elżbieta Członek Zarządu 2014-02-11 EMAX - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mikos Jarosław Przewodniczący RN 2015-04-01 -
Barwińska-Piotrowska Beata Członek RN 2015-04-13 -
Jarzębowski Mariusz Członek RN 2015-06-23 -
Krawczyk Krzysztof Członek RN 2015-06-23 -
Walter Piotr Członek RN 2017-04-26 ONET - Członek RN
Wilewski Aleksander Członek RN 2017-04-26 -