138,6000 zł
2,36% 3,2000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Informacje o spółce - WIRTUALNA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal o2 oraz specjalistyczne portale wertykalne, w tym m.in.: Money.pl, Biztok (biznes), Dobreprogramy (nowe technologie), Sportowe Fakty (sport), Pudelek (rozrywka), abcZdrowia, Parenting.pl (zdrowie) oraz radia internetowe OpenFM i PolskaStacja. Ponadto Grupa prowadzi działalność na polskim rynku reklamy online oferując swoim klientom szeroką gamę produktów reklamowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Żwirki i Wigury 16
Kod: 02-092
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5763900
Fax: +48 22 5763901
Internet: www.wp.pl
Email: wp@wp.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MODERNCOM 18 520 000 5,27%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Wirtualna Polska Holding SA
Prezes: Świderski Jacek
Sektor:
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 29 246 202
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 1 206 (2019r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 5213111513
KRS: 0000407130
EKD: 64,20
Ticker GPW: WPL
ISIN: PLWRTPL00027

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 053 523 597,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 29 246 202 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 088 709
Liczba głosów na WZA: 40 535 911 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,17%
Kapitał akcyjny: 1 462 310,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 378 418
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,83%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Orfe SA z Jackiem Świderskim; porozumienie z Albemuth Inwestycje SA,Silveira sp. z o.o.,Palaja sp. z o.o. i 10X SA 11 289 709 (38,60%) 22 579 418 (55,70%) 2017-02-08 -
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 799 000 (9,57%) 2 799 000 (6,90%) 2021-06-15 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PKO, AMC, FMF, MIL, APT, RVU, DCR, PHN, KRU, FRO, ARH, ENE, DVL, KTY, AML, ING, BFT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 8 289
0,05 29 246 202
1 462 310,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 48 756
0,05 28 903 980
1 445 199,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 37 276
0,05 28 941 256
1 447 062,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 14 312
0,05 28 955 568
1 447 778,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 23 947
0,05 28 974 430
1 448 721,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 20 984
0,05 28 995 414
1 449 770,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 16 412
0,05 29 011 826
1 450 591,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 10 487
0,05 29 022 313
1 451 115,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-29
2020-01-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 34 610
0,05 29 056 923
1 452 846,15
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 27 447
0,05 29 084 370
1 454 218,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-26
2020-05-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 30 614
0,05 29 114 984
1 455 749,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-17
2020-08-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 15 514
0,05 29 130 498
1 456 524,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 58 461
0,05 29 188 959
1 459 447,95
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 36 498
0,05 29 225 457
1 461 272,85
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 12 456
0,05 29 237 913
1 461 895,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 19 497
0,05 28 855 224
1 442 761,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i F 25 975
0,05 28 835 727
1 441 786,35
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 10 905
0,05 28 809 752
1 440 487,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 100 223
0,05 28 798 847
1 439 942,35
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 7 056
0,05 28 698 624
1 434 931,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 15 047
0,05 28 691 568
1 434 578,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 12 168
0,05 28 676 521
1 433 826,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 23 493
0,05 28 664 353
1 433 217,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 388 078
0,05 28 640 860
1 432 043,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-06
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2011-11-30 3 780 000
378 000,00
0,10 0,10 3 780 000
378 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-04
split 1:2 2012-05-11
0,05 7 560 000
378 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-11-04 16 023 008
195 000 007,36
0,05 12,17 23 583 008
1 179 150,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-10

2015-05-07
seria C - subskrypcja prywatna 2014-02-10 1 028 512
12 516 991,04
0,05 12,17 24 611 520
1 230 576,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2015-01-14 593 511
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-01-14 929 058
11 306 635,86
0,05 12,17
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-01-14 301 518
15 075,90
0,05 0,05 24 913 038
1 245 651,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-10

2015-05-07
renumeracja akcji: seria Ai B 2015-01-14
0,05 0,05 24 611 520
1 230 576,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2015-04-14 3 339 744
106 871 808,00
0,05 32,00 28 252 782
1 412 639,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-10
2015-05-13
2015-05-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,55 zł
2021-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,55 zł
2019-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2018-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2017-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2017-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Świderski Jacek Prezes Zarządu 2015-04-13 GRUPAO2 - Członek Zarządu
Brański Michał Członek Zarządu 2014-10-02 GRUPAO2 - Członek Zarządu
Sierota Krzysztof Członek Zarządu 2014-02-10 GRUPAO2 - Członek Zarządu
Bujniewicz-Belka Elżbieta Członek Zarządu 2014-02-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Barwińska-Piotrowska Beata Członek RN 2015-04-13 -
Jarzębowski Mariusz Członek RN 2015-06-23 -
Walter Piotr Członek RN 2017-04-26 ONET - Członek RN
Wilewski Aleksander Członek RN 2017-04-26 -
Woźniak Witold Członek RN 2020-08-21 - Przewodniczący RN
BROKERFM - Członek RN
Konieczny Grzegorz Członek RN 2021-06-15 -
Beuch Katarzyna Członek RN 2021-06-15 KRUKSA - Członek RN
ATMG - Członek RN