pb.pl
66,6000 zł
-2,06% -1,4000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Wyniki finansowe - WIRTUALNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 173 463 156 995 178 513 183 533
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 31 882 23 717 31 958 30 904
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 28 327 19 811 15 385 27 670
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 26 508 14 088 8 003 20 411
Amortyzacja (tys. zł) 15 934 19 934 20 806 21 947
EBITDA (tys. zł) 47 816 43 651 52 764 52 851
Aktywa (tys. zł) 1 063 446 1 086 059 1 086 055 1 074 100
Kapitał własny (tys. zł)* 457 080 472 177 452 250 473 589
Liczba akcji (tys. szt.) 28 955,568 28 974,430 28 995,414 29 011,826
Zysk na akcję (zł) 0,915 0,486 0,276 0,704
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,786 16,296 15,597 16,324
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej