145,0000 zł
-0,82% -1,2000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Wyniki finansowe - WIRTUALNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 218 461 178 930 218 183 225 104
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 54 758 37 359 55 895 63 325
Zysk (strata) brutto (tys.) 38 653 35 097 53 473 64 225
Zysk (strata) netto (tys.)* 39 400 26 473 41 120 53 406
Amortyzacja (tys.) 20 490 20 509 20 990 22 635
EBITDA (tys.) 75 248 57 868 76 885 85 960
Aktywa (tys.) 1 243 833 1 293 309 1 181 346 1 191 362
Kapitał własny (tys.)* 586 658 615 401 613 188 667 929
Liczba akcji (tys. szt.) 29 114,984 29 188,959 29 225,457 29 237,913
Zysk na akcję (zł) 1,353 0,907 1,407 1,827
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,150 21,083 20,981 22,845
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej