pb.pl
0,6100 zł
1,67% 0,0100 zł
Wierzyciel SA (WRL)

Informacje o spółce - WIERZYCL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się głównie w świadczeniu usług finansowych polegających na udzielaniu krótko lub średniookresowych pożyczek gotówkowych osobom fizycznym ze środków własnych. Sprzedaż pożyczek gotówkowych prowadzona jest w oparciu o rozbudowaną sieć biur pośrednictwa finansowego zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wyzwolenia 27
Kod: 43-190
Miejscowość: Mikołów
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7380847
Fax: +48 32 7387999
Internet: www.wierzycielsa.pl
Email: biuro@wierzycielsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Wierzyciel SA
Prezes: Rzepka Krzysztof
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostałe formy udzielania kredytów
Liczba akcji: 7 531 100
Zatrudnienie:
  • 4 (2017r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Śląska Firma Auditingu i Doradztwa Audit sp. z o.o.
NIP: 6351687020
KRS: 0000190266
EKD: 64,92
Ticker GPW: WRL
ISIN: PLWRZCL00014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 593 971 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 7 531 100 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 030 270
Liczba głosów na WZA: 12 231 100 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,80%
Kapitał akcyjny: 7 531 100,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 010 270
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Helikon sp. z o.o. 2 000 000 (26,56%) 4 000 000 (32,44%) 2015-12-30 -
Rzepka Krzysztof 1 160 079 (15,40%) 1 950 079 (15,81%) 2016-08-02 -
Rzepka Dariusz 1 137 000 (15,10%) 1 927 000 (15,63%) 2016-08-02 -
Brąclik Róża 733 191 (9,74%) 1 133 191 (9,19%) 2016-08-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 20 000 000
2 000 000,00
0,10 0,10 20 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 6 500 000
0,00
0,10 0,00 26 500 000
2 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 10 000 000
0,00
0,10 0,00 36 500 000
3 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 11 500 000
0,00
0,10 0,00 48 000 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2010-03-19 23 000 000
0,00
0,10 0,00 71 000 000
7 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06

seria F - subskrypcja prywatna 2010-03-19 3 311 006
1 158 852,10
0,10 0,35 74 311 006
7 431 100,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06

obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2012-06-21 -6
0,00
0,10 0,00 74 311 000
7 431 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-27
seria G - subskrypcja prywatna 2012-06-21 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 75 311 000
7 531 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-27
scalenie akcji 10:1 2012-06-21 0
0,00
1,00 0,00 7 531 100
7 531 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2013-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2013-05-10 Split 10:1
2012-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2012-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rzepka Krzysztof Prezes Zarządu 2010-03-01 -
Rzepka Dariusz Wiceprezes Zarządu 2010-05-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Paździor Wojciech Członek RN 2016-02-10 -
Klimas Marcin Członek RN 2016-02-10 -
Świerkot, Krzysztof Roman Członek RN 2016-02-10 -
Fudalej Michał Członek RN 2016-02-10 -
Kopiec Karol Członek RN 2016-02-10 -