pb.pl
0,6500 zł
-1,52% -0,0100 zł
Wierzyciel SA (WRL)

Wyniki finansowe - WIERZYCL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 368 348 335 308
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -116 -114 -72 -45
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -111 -109 -46 -39
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -124 -114 -52 -44
Amortyzacja (tys. zł) 5 3 3 3
EBITDA (tys. zł) -111 -111 -69 -42
Aktywa (tys. zł) 10 850 10 718 10 655 10 598
Kapitał własny (tys. zł)* 10 589 10 475 10 423 10 379
Liczba akcji (tys. szt.) 7 531,100 7 531,100 7 531,100 7 531,100
Zysk na akcję (zł) -0,016 -0,015 -0,007 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,406 1,391 1,384 1,378
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej