pb.pl
0,9250 zł
-0,54% -0,0050 zł
ZAMET INDUSTRY SA (ZMT)

Informacje o spółce - ZAMET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest dostawcą wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji i urządzeń dla przemysłu offshore (urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia na platformy wiertnicze), urządzeń przeładunkowych oraz maszyn dla górnictwa i energetyki (koparki wielonaczyniowe, ładowarko – zwałowarki, urządzenia wyciągowe, systemy nawęglania oraz urządzenia do mechanicznej przeróbki surowców mineralnych). Oferuje także usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych i spawania.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Dmowskiego 38 B
Kod: 97-300
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kraj: Polska
Telefon: +48 44 6489181
Fax: +48 44 6489152
Internet: www.zametsa.com
Email: industry@zamet-industry.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Zamet SA
Prezes: Jeziorowski Artur
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
Liczba akcji: 105 920 000
Zatrudnienie:
  • 27 (2018r.) - spółka
  • 865 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7712790864
KRS: 0000340251
EKD: 28,99
Ticker GPW: ZMT
ISIN: PLZAMET00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 97 976 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 105 920 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 122 715
Liczba głosów na WZA: 105 920 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,75%
Kapitał akcyjny: 74 144 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 122 718
Cena nominalna akcji: 0,70 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,25%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Domogała Tomasz poprzez TDJ Equity III sp. z o.o. 59 770 372 (56,43%) 59 770 375 (56,43%) 2016-04-14 -
NN OFE portfel 12 984 007 (12,25%) 12 984 007 (12,25%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, RBW, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, MON, TOR,
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 368 336 (5,07%) 5 368 336 (5,07%) 2018-12-04 TLS, ULM, SEL, ALI, IPE, ATR, MSZ, BBD, SEN, SFS, TRN, MEX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 22 700 000
0,00
1,00 0,00 22 700 000
22 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-10-10
seria B - Famur SA 2010-03-11 50 000 000
0,00
1,00 0,00 72 700 000
72 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-09
2011-10-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2010-12-28 -5 290 000
0,00
1,00 0,00 67 410 000
67 410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-31
split 1:1,42 seria A - 32428500, seria B - 63871500 2011-03-01 0
0,00
0,70 0,00 96 300 000
67 410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-12
seria C - subskrypcja prywatna 2016-01-27 9 620 000
28 860 000,00
0,70 3,00 105 920 000
74 144 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-14
2016-05-16
zmiana firmy z Zamet Industy SA na Zamet SA 2017-10-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2013-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2012-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jeziorowski Artur Prezes Zarządu 2018-09-26 -
Smeja Adrian Wiceprezes Zarządu 2019-05-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Domogała Tomasz Przewodniczący RN 2014-06-30 FAMUR - Przewodniczący RN
PGOSA - Przewodniczący RN
Kisiel Czesław Członek RN 2011-04-11 PEMUG - Wiceprzewodniczący RN
PGOSA - Wiceprzewodniczący RN
FAMUR - Członek RN
Leonkiewicz Jacek Członek RN 2016-11-25 PEMUG - Członek RN
PGOSA - Członek RN
FAMUR - Członek RN
Zajączkowska-Ejsymont Magdalena Członek RN 2016-11-25 PEMUG - Członek RN
PGOSA - Członek RN
FAMUR - Członek RN
Wyjadłowska Dorota Członek RN 2017-10-19 PGOSA - Członek RN
PEMUG - Członek RN
FAMUR - Członek RN
PRIMETEC - Członek RN
Kruk Tomasz Członek RN 2018-10-10 PGOSA - Członek RN
PEMUG - Członek RN
PRIMETEC - Członek RN
FAMUR - Członek RN