pb.pl
0,8950 zł
0,00% 0,0000 zł
ZAMET INDUSTRY SA (ZMT)

Wyniki finansowe - ZAMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 638 47 170 50 173 44 244
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 737 2 015 3 873 2 578
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 481 2 304 2 909 2 502
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 182 1 718 2 674 1 344
Amortyzacja (tys. zł) 2 245 2 208 2 270 2 320
EBITDA (tys. zł) 6 982 4 223 6 143 4 898
Aktywa (tys. zł) 189 769 199 317 206 827 202 914
Kapitał własny (tys. zł)* 115 923 117 822 120 332 121 676
Liczba akcji (tys. szt.) 105 920,000 105 920,000 105 920,000 105 920,000
Zysk na akcję (zł) 0,039 0,016 0,025 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,094 1,112 1,136 1,149
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej