pb.pl
1,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
ZAMET INDUSTRY SA (ZMT)

Wyniki finansowe - ZAMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 173 44 244 53 105 55 679
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 398 2 578 6 355 6 332
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 909 2 502 6 461 5 360
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 674 1 344 5 210 3 718
Amortyzacja (tys. zł) 2 270 2 320 2 442 2 450
EBITDA (tys. zł) 5 668 4 898 8 797 8 782
Aktywa (tys. zł) 206 827 202 914 208 748 217 539
Kapitał własny (tys. zł)* 120 332 121 676 127 065 130 532
Liczba akcji (tys. szt.) 105 920,000 105 920,000 105 920,000 105 920,000
Zysk na akcję (zł) 0,025 0,013 0,049 0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,136 1,149 1,200 1,232
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej