pb.pl
0,9250 zł
-0,54% -0,0050 zł
ZAMET INDUSTRY SA (ZMT)

Wyniki finansowe - ZAMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 244 53 105 55 679 50 383
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 578 6 355 6 332 -19 910
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 502 6 461 5 360 -20 139
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 344 5 210 3 718 -16 271
Amortyzacja (tys. zł) 2 320 2 442 2 450 2 350
EBITDA (tys. zł) 4 898 8 797 8 782 -17 560
Aktywa (tys. zł) 202 914 208 748 217 539 200 717
Kapitał własny (tys. zł)* 121 676 127 065 130 532 114 721
Liczba akcji (tys. szt.) 105 920,000 105 920,000 105 920,000 105 920,000
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,049 0,035 -0,154
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,149 1,200 1,232 1,083
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej