pb.pl
26,40 zł
5,60% 1,40 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - GRUPAAZOTY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8
Kod: 33-101
Miejscowość: Tarnów
Kraj: Polska
Telefon: +48 14 6373737
Fax: +48 14 6330718
Internet: grupaazoty.com
Email: kontakt@grupaazoty.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
POLICE 49 500 000 66,00%
PULAWY 18 345 735 95,97%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Azoty SA
Prezes: Wardacki Wojciech
Sektor: chemia podstawowa
EKD: produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Liczba akcji: 99 195 484
Zatrudnienie:
  • 2 111 (2017r.) - spółka
  • 14 373 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp.k.
NIP: 873-000-68-29
KRS: 0000075450
EKD: 20,1
Ticker GPW: ATT
ISIN: PLZATRM00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 618 760 777,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 99 195 484 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70 398 373
Liczba głosów na WZA: 99 195 484 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,37%
Kapitał akcyjny: 495 977 420,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70 398 373
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,63%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 32 734 509 (33,00%) 32 734 509 (33,00%) 2013-04-23 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PCE, PZU, PGN, PHN, RCW,
Nationale-Nederlanden OFE 9 883 323 (9,96%) 9 883 323 (9,96%) 2017-08-24 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, KGL, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, CCC, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, GPR, MVP, LVC, APR, KRU, RFK, STL, ORB, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, CIE, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, PEP, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, SKH, TAR, MON, CDR, IZB, LTS, BBD, PKN, ALR, HRS, PFL, AGO, LCC, RWL, MBK, ART, EAT, LRQ, SGN, PSW, BTM, RBW, BKM, DCR, QMK, VST, PLY, BRS,
Rainbee Holdings Ltd. 9 820 352 (9,90%) 9 820 352 (9,90%) 2014-10-31 -
Opansa Enterprises Ltd. 9 430 000 (9,51%) 9 430 000 (9,51%) 2017-08-24 -
TFI PZU SA portfele 8 530 189 (8,00%) 8 530 189 (8,00%) 2018-06-30 ARM, EMC, VOX, PCM, CIE, LWB, PND, ZEP, MDG, POZ, ATA, WDB, KDM, IZB,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-02-21 2 400 000
120 000 000,00
50,00 50,00 2 400 000
120 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
1991-03-01
2008-08-07
split 1:10 2008-02-25 0
0,00
5,00 0,00 24 000 000
120 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-04
seria B - subskrypcja publiczna 2008-02-25 15 116 421
296 281 851,60
5,00 19,60 39 116 421
195 582 105,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2008-07-22
2008-08-07
seria C - prawo poboru 1,564718:1 2011-05-26 24 999 023
602 476 454,30
5,00 24,10 64 115 444
320 577 220,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-20
2011-08-12
2011-08-30
seria D - akcjonariusze ZA Puławy SA 2,5 akcji za 1 akcję ZA Puławy (aport) 2012-09-11 35 080 040
1 543 521 760,00
5,00 44,00 99 195 484
495 977 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-21
2013-01-24
2013-02-08
zmiana firmy z Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA na Grupa Azoty SA 2013-03-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2018-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2017-08-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2017-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2016-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2016-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2014-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-08 Prawo poboru 39116421:24999023
2011-07-08 Prawo poboru 1:0.63909279941
2009-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2009-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2009-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2009-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wardacki Wojciech Prezes Zarządu 2016-12-16 POLICE - Prezes Zarządu
BOS - Przewodniczący RN
Szczypiński Witold Wiceprezes Zarządu 2008-06-06 -
Łapiński, Paweł Andrzej Wiceprezes Zarządu 2016-05-20 -
Kądzielawski Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2017-06-20 -
Grab Mariusz Wiceprezes Zarządu 2018-05-17 -
Kopeć Artur Członek Zarządu 2012-02-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karusewicz Tomasz Przewodniczący RN 2016-02-01 -
Paprocki Zbigniew Członek RN 2013-06-03 -
Kapka Robert Członek RN 2013-06-03 -
Litwińczuk Bartłomiej Członek RN 2016-02-01 -
Romaniszyn Roman Członek RN 2016-06-30 -
Fill Monika Członek RN 2016-12-02 -
Purgacz Ireneusz Członek RN 2016-12-02 -
Gabryel Michał Członek RN 2017-12-07 -