pb.pl
31,04 zł
-1,77% -0,56 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 196 069 2 551 735 2 497 102 2 379 927
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 100 535 54 617 238 430 -41 975
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 104 325 28 710 236 520 -68 856
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 67 043 54 118 171 931 -48 293
Amortyzacja (tys. zł) 154 787 162 781 164 813 167 672
EBITDA (tys. zł) 255 322 217 398 403 243 125 697
Aktywa (tys. zł) 11 209 758 11 738 044 11 939 030 11 953 447
Kapitał własny (tys. zł)* 6 811 077 6 855 759 7 017 393 6 811 345
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) 0,676 0,546 1,733 -0,487
Wartość księgowa na akcję (zł) 68,663 69,114 70,743 68,666
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej