pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ZREMB

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent konstrukcji stalowych oraz kontenerów dla wojska, biurowych, wykorzystywanych w branży off-shore czy transportu odpadów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Przemysłowa 15
Kod: 89-600
Miejscowość: Chojnice
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 3973419
Fax: +48 52 3973163
Internet: www.zremb-ch.com.pl
Email: sekretariat@zremb-ch.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
NAVIMORIN 4 587 800 82,25%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice SA
Prezes: Kosiorek-Sobolewski Krzysztof
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
Liczba akcji: 12 327 088
Zatrudnienie:
  • 180 (2018r.) - spółka
  • 180 (2018r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłego Rewidenta
NIP: 5551564913
KRS: 0000078076
EKD: 25,29
Ticker GPW: ZRE
ISIN: PLZBMZC00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 10 786 202 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 12 327 088 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 632 112
Liczba głosów na WZA: 12 327 088 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,69%
Kapitał akcyjny: 6 163 544,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 632 109
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 54,31%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof ZWZ 2 751 173 (22,32%) 2 751 173 (22,43%) 2020-06-25 -
Garus Marcin ZWZ 1 138 671 (9,24%) 1 138 671 (9,28%) 2020-06-25 -
Astalis sp. z o.o. ZWZ 934 152 (7,58%) 934 152 (7,62%) 2020-06-25 -
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 (6,04%) 744 800 (6,07%) 2016-12-14 -
Zremb-Chojnice SA 63 316 (0,51%) 63 313 (0,52%) 2015-09-11 NIN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 20 000
200 000,00
10,00 10,00 20 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-20
1996-02-17
2008-06-10
podwyższenie kapitału seria H 2 754 589
0,00
0,50 0,00 11 477 089
5 738 544,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 712 500
0,00
0,10 0,00 35 212 500
3 521 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-12
2012-12-20
seria B 1996-10-16 200 000
0,00
10,00 0,00 220 000
2 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-20

2008-06-10
seria C 1999-06-12 45 000
0,00
10,00 0,00 265 000
2 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-20

2008-06-10
seria D - subskrypcja publiczna 2007-09-10 50 000
6 500 000,00
10,00 130,00 315 000
3 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-20
2008-05-23
2008-06-10
split 1:100 2008-06-25 0
0,00
0,10 0,00 31 500 000
3 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-29
2008-10-15
seria E - subskrypcja prywatna 2010-11-15 1 400 000
1 400 000,00
0,10 1,00 32 900 000
3 290 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-16
2011-02-08
seria F - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 07-02-2011 2010-11-15 1 700 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - prezes zarządu za warranty subskrypcyjne serii B 2011-02-07 2 400 000
240 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-02-07 4 500 000
450 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F1 - subskrypcja prywatna 2012-02-08 1 600 000
0,00
0,10 0,00 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-26
2012-06-28
seria F2 - subskrypcja prywatna 2013-02-07 2 488 000
248 800,00
0,10 0,10 37 700 500
3 770 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-16
2013-08-07
seria F3 - subskrypcja prywatna 2014-01-20 5 912 000
2 956 000,00
0,10 0,50 43 612 500
4 361 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-25
2015-11-13
scalenie akcji 5:1 2014-04-17 0
0,00
0,50 0,00 8 722 500
4 361 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-08
seria H1 - subskrypcja prywatna 2019-03-27 499 999
249 999,50
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2019-12-06 849 999
424 999,50
0,50 0,50 12 327 088
6 163 544,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-06-04 Split 5:1
2008-10-14 Split 1:100

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof Prezes Zarządu 2010-02-04 ELBUDOWA - Członek RN
Cemka, Kazimierz Stanisław Wiceprezes Zarządu 2008-05-08 -
Wruck, Danuta Maria Wiceprezes Zarządu / Wiceprezes ds. finansowych 2007-12-07 -
Garus Marcin Wiceprezes Zarządu 2017-03-07 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kołakowski Wojciech Przewodniczący RN 2011-02-07 NAVIMOR - Przewodniczący RN
Niebrzydowski Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2010-02-04 -
Charkowy Andrzej Członek RN 2007-05-29 -
Spiczak-Brzeziński Roman Członek RN 2010-06-24 -
Kosiorek-Sobolewska, Joanna Członek RN 2012-02-21 -
Bielenia, Adam Marcin Członek RN 2014-03-13 -
Strzelczyk Adrian Członek RN 2014-04-29 NAVIMOR - Członek RN
Kucharska Aleksandra Członek RN 2018-10-01 -