pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZREMB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 128 8 756 8 630 10 686
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -70 1 402 969 1 685
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -79 1 282 1 471 1 265
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 083 1 243 1 797 1 246
Amortyzacja (tys. zł) 145 141 178 165
EBITDA (tys. zł) 75 1 543 1 147 1 850
Aktywa (tys. zł) 24 885 26 223 26 157 28 343
Kapitał własny (tys. zł)* -1 569 -327 4 776 6 027
Liczba akcji (tys. szt.) 8 722,500 8 722,500 8 722,500 8 722,500
Zysk na akcję (zł) 0,124 0,143 0,206 0,143
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,180 -0,037 0,548 0,691
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej