pb.pl
0,6950 zł
-11,46% -0,0900 zł
Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice SA (ZRE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZREMB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 630 10 686 8 675 6 430
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 969 1 685 1 322 -155
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 471 1 265 1 039 -142
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 797 1 246 964 -242
Amortyzacja (tys. zł) 178 165 196 207
EBITDA (tys. zł) 1 147 1 850 1 518 52
Aktywa (tys. zł) 26 157 28 343 26 478 24 518
Kapitał własny (tys. zł)* 4 776 6 027 2 447 5 850
Liczba akcji (tys. szt.) 8 722,500 8 722,500 11 977,088 11 977,088
Zysk na akcję (zł) 0,206 0,143 0,080 -0,020
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,548 0,691 0,204 0,488
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej