pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ZEPAK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych oraz poprzez spalanie i współspalanie biomasy. Aktywa wytwórcze obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim (Elektrownia Pątnów II, która jest wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Konin, oraz dwie elektrownie dodatkowo wyposażone w instalacje współspalania biomasy: Elektrownia Pątnów I i Elektrownia Adamów).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kazimierska 45
Kod: 62-510
Miejscowość: Konin
Kraj: Polska
Telefon: +48 63 2473000
Fax: +48 63 2473030
Internet: www.zepak.com.pl
Email: zepak@zepak.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
Prezes: Sobierajski Henryk
Sektor: energetyka
EKD: wytwarzanie energii elektrycznej
Liczba akcji: 50 823 547
Zatrudnienie:
  • 940 (2018r.) - spółka
  • 5 209 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6650001645
KRS: 0000021374
EKD: 35,11
Ticker GPW: ZEP
ISIN: PLZEPAK00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 365 929 538,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 50 823 547 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 242 124
Liczba głosów na WZA: 50 823 547 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,21%
Kapitał akcyjny: 101 647 094,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 242 124
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,21%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,79%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 30 103 163 (59,23%) 30 103 163 (59,23%) 2020-03-17 MDS, ATG, ELE_1, CPS,
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 635 719 (9,12%) 4 635 719 (9,12%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ENE, ELB, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, APR, MIL, TRK, GTC, MDG, MSW, PCE, KTY, VRG, OBL, KRU, ABE,
NN OFE portfel 4 503 242 (8,86%) 4 503 242 (8,86%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, ART, ACP, ATD, ATG, BFT, BRS, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PWX, POZ, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, HRS, PKO, ATR, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, LRQ, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, SKA, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, KGL, SPL, ECH, RON, BKM, EAT, MAB, PEO, KTY, SLV, VRG, RBW, UNI, MON, KRU, ABE, ACG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B 2 001 000
0,00
12,00 0,00 8 671 000
104 052 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana numeracji akcji seria A1, B1 0
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-05
2012-10-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-12-29 6 670 000
80 040 000,00
12,00 12,00 6 670 000
80 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-12-31
split 1:6 2012-08-20 0
0,00
2,00 0,00 52 026 000
104 052 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-02-21 -1 202 453
0,00
2,00 0,00 50 823 547
101 647 094,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-23
połączenie z PAK Holdco sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2017-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,29 zł
2017-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,29 zł
2015-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2014-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2014-08-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sobierajski Henryk Prezes Zarządu 2019-10-10 -
Artwik Zygmunt Wiceprezes Zarządu 2015-10-30 ENMONTPN - Członek RN
Markowski Paweł Wiceprezes Zarządu 2019-01-10 UNIBEP - Członek RN
Lisowski Paweł Wiceprezes Zarządu 2019-05-10 - Prezes Zarządu
Nietopiel Maciej Wiceprezes Zarządu 2019-07-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Piskorz Wojciech Przewodniczący RN 2017-06-28 -
Walendziak Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2017-06-28 MIDAS - Członek RN
Szeląg Tomasz Sekretarz RN 2016-10-26 CYFPOLS - Członek RN
NETIA - Członek RN
Wysłocki Leszek Członek RN 2004-12-27 -
Sykucki Sławomir Członek RN 2017-06-28 -
Zakrzewski Sławomir Członek RN 2017-10-21 -
Stępniak Piotr Członek RN 2019-04-15 KRUKSA - Przewodniczący RN
EFL - Członek RN
ATMG - Członek RN
MAGELLAN - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
VRG - Członek RN
Krystek Grzegorz Członek RN 2019-04-15 ELBUDOWA - Członek RN