pb.pl

GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

WAR05

Wartość jednostki: 240,00 zł
Aktywa: 92 618 600 zł
Max 1R: 241,92 zł
Min 1R: 236,78 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 240,44 -0,18% -0,05%
7D 241,49 -0,62% -0,21%
1M 241,77 -0,73% -0,23%
3M 240,82 -0,34% -0,11%
6M 241,05 -0,44% -0,09%
1R 236,78 1,36% 0,74%
3L 227,14 5,66% 4,94%
YTD 237,76 0,83% 0,29%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
ALFA SFIO 3,01 zł 3,44%
NN FIO Obligacji 2 288,76 zł 3,25%
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,01 zł 2,95%
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 133,58 zł 2,73%
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 218,24 zł 2,65%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Robert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Radosław Pela
Artur Ratyński
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Rafał Walczak
Robert Wasiak
Łukasz Witkowski
Marcin Zięba