Ostatnio oglądane

AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN (AGF15)
1 253,55 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-13)
Dodaj do portfelaAGF15

AGF15 ‑ notowania

AGF15
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% aktywów w akcje i inne papiery wartościowe emitowane przez spółki celowe oraz udziały w takich spółkach, jak też w wierzytelności wobec tych spółek. Pozostałą część aktywów mogą stanowić jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, jak również instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7991%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 253,550,00%0,00%
  7D1 253,550,00%0,00%
  1M1 253,550,00%+1,24%
  3M1 238,58+1,21%+2,03%
  6M1 294,30-3,15%+1,41%
  1R1 209,37+3,65%+1,41%
  3L1 260,41-0,54%+6,33%
  YTD1 206,81+3,87%+1,71%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN
  AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN
  1 253,55+3,65%
  PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN
  PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN
  12,67-3,06%