pb.pl

MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG11_U

Wartość jednostki: 3,54 $
Aktywa: b.d.
Max 1R: 3,59 $
Min 1R: 2,17 $
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: akcji azjatyckich bez Japonii (waluta)
Towarzystwo: MetLife TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji azjatyckich bez Japonii (waluta)
1D 3,53 0,28% 0,24%
7D 3,54 0,00% 1,21%
1M 3,29 7,93% 9,38%
3M 2,63 34,60% 22,18%
6M 3,19 10,97% 10,94%
1R 2,92 20,82% 19,15%
3L 3,45 2,61% 0,52%
YTD 3,30 7,60% 9,80%

Najlepsze fundusze akcji azjatyckich bez Japonii (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,54 $ 20,82%