Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO) (AIG30)
17,09 PLN
-1,16%-0,20 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAIG30

AIG30 ‑ notowania

AIG30
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Średnio 10% aktywów stanowią krótkoterminowe papiery dłużne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,1885wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,2396-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,6587%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D17,29-1,16%-0,58%
  7D17,40-1,78%-0,60%
  1M17,64-3,12%-1,22%
  3M16,01+5,04%-1,30%
  6M15,81+9,27%-4,61%
  1R13,67+26,41%+2,44%
  3L11,49+49,78%+1,50%
  YTD15,88+6,81%-3,81%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  12,45+29,15%
  Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO)
  12,27+28,48%
  Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO)
  17,32+27,17%
  inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO)
  141,02+26,81%
  inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO)
  141,04+26,80%
  Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)
  Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)
  17,09+26,41%