pb.pl

ALTIUS Short (FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT28

Wartość jednostki: 95,59 zł
Aktywa: 526 161 zł
Max 1R: 113,79 zł
Min 1R: 84,08 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: BPS TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 95,78 -0,20% 0,01%
7D 100,72 -5,09% -2,68%
1M 101,72 -6,03% -3,32%
3M 98,32 -4,81% -8,02%
6M 88,61 7,88% -3,92%
1R 90,58 5,53% -5,85%
3L 91,74 4,20% -3,72%
YTD 87,18 7,87% -4,38%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 76,64 zł 12,76%
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 91,20 zł 9,88%
ALTIUS Short (FIO Parasolowy) 95,59 zł 5,53%
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 36,90 zł -44,52%