4,5000 zł
29,31% 1,0200 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Informacje o spółce - WARIMPEX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG jest spółką deweloperską i inwestycyjną. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jako jeden z liderów w tych sektorach prowadzi działalność w Czechach, Polsce, Rumunii, Francji, Niemczech i Rosji oraz na Węgrzech, realizując strategię zrównoważonej geograficznie alokacji ryzyka.

Dane teleadresowe

Ulica: Floridsdorfer Hauptstrasse 1
Kod: A-1210
Miejscowość: Wiedeń
Kraj: Zagranica
Telefon: +43 1 3105500
Fax: +43 1 3105500
Internet: www.warimpex.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Warimpex AG
Prezes: Jurkowitsch Franz
Sektor:
EKD: budownictwo i inwestycje związane z nieruchomościami
Liczba akcji: 54 000 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 160 (2022r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD: 70,11
Ticker GPW: WXF
ISIN: AT0000827209

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 243 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 54 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 862 716
Liczba głosów na WZA: 54 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,97%
Kapitał akcyjny: 54 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 862 716
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,03%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Folian Georg 7 632 300 (14,13%) 7 632 300 (14,13%) 2011-12-06 -
Jurkowitsch Franz 7 570 000 (14,01%) 7 570 000 (14,01%) 2009-12-31 -
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 755 000 (10,65%) 5 755 000 (10,65%) 2011-12-06 -
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 (10,59%) 5 721 999 (10,59%) 2006-05-31 -
Generali PTE SA 5 183 417 (9,59%) 5 183 417 (9,59%) 2023-07-21 DVL, WWL, NVA, ZUE, MLG, MNC, ABS, BFT, PKP, CMR, NWG, KRU, KTY, CAR, EUR, ALR, CLN, OTS, SNK, OND, SWG, CMP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
emisja akcji - prawo poboru 11:4 14 400 001
40 320 002,80
1,00 2,80 54 000 000
54 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie w ATS 1986-12-02 3 000 000
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria A2 podwyższenie z kapitału rezerwowego 1991-05-31 9 000 000
1,00 12 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria A3 podwyższenie z kapitału rezerwowego 1998-06-30 38 000 000
50 000 000
50 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
zamiana waluty konwersja ATS na EUR 1999-06-30
1,00 3 633 650
3 633 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A4 podwyższenie z kapitału rezerwowego 1999-06-30 2 616 350
6 250 000
6 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria A5 podwyższenie z kapitału rezerwowego 2005-05-31 8 750 000
1,00 15 000 000
15 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria A6 podwyższenie z kapitału rezerwowego 2006-05-31 15 000 000
30 000 000
30 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria B - subskrypcja publiczna 2007-01-11 6 000 000
1,00 36 000 000
36 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-25
2007-01-29
emisja akcji - subskrypcja prywatna 2009-10-22 3 599 999
1,00 39 599 999
39 599 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2020-10-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2019-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2018-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2018-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2010-04-23 Prawo poboru 11:4
2008-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2008-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2007-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł
2007-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jurkowitsch Franz Prezes Zarządu 2008-05-27 -
Folian Daniel Wiceprezes Zarządu 2018-01-01 -
Jurkowitsch Alexander Członek Zarządu 2008-05-27 -
Petrowsky Florian Członek Zarządu 2020-01-05 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Korp Günter Przewodniczący RN 2009-10-16 -
Aistleitner Thomas Wiceprzewodniczący RN 2012-06-11 -
Wengust Herald Członek RN 2009-10-16 -
Staszewski Hubert Członek RN 2016-06-08 -