4,5000 zł
29,31% 1,0200 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 11 578 12 331 12 703 13 312
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 17 995 4 748 37 667 1 163
Zysk (strata) brutto (tys.) 21 796 -1 773 36 718 -829
Zysk (strata) netto (tys.)* 17 610 142 29 287 -1 114
Amortyzacja (tys.) -10 165 459 -37 116 4 503
EBITDA (tys.) 7 830 5 207 551 5 666
Aktywa (tys.) 495 055 481 793 455 068 416 074
Kapitał własny (tys.)* 176 601 171 298 170 163 148 944
Liczba akcji (tys. szt.) 54 000,000 54 000,000 54 000,000 54 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,326 0,003 0,542 -0,021
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,270 3,172 3,151 2,758
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej