Ostatnio oglądane

UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (HUF) (UNIQA Globalny FIO) (AXA38A1_H)
8 779,62 HUF
-0,05%-4,20 HUF
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaAXA38A1_H

AXA38A1_H ‑ notowania

AXA38A1_H
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz dłużny, którego aktywa lokowane są głównie w węgierskie instrumenty dłużne, w tym obligacje korporacyjne i skarbowe, a także poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych. Nie mniej niż 60% aktywów netto subfunduszu, stanowić będą instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez właściwe centralne, regionalne bądź lokalne władze publiczne Węgier lub Bank Centralny Węgier.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D8 783,82-0,05%-0,05%
  7D8 737,16+0,49%+0,49%
  1M8 604,25+1,70%+1,70%
  3M8 470,59+3,63%+3,63%
  6M8 809,69-0,16%-0,16%
  1R8 553,590,00%0,00%
  3L8 553,590,00%0,00%
  YTD8 725,03+0,33%+0,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M