UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (HUF) (UNIQA SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA38A1_H

Wartość jednostki: 8 759,52
Aktywa: b.d.
Max 1R: 8 847,79
Min 1R: 8 477,73
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych europejskich pozostałe (waluta)
Towarzystwo: UNIQA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych europejskich pozostałe (waluta)
1D 8733,48 0,30% 0,30%
7D 8719,67 0,46% 0,46%
1M 8809,69 -0,57% -0,57%
3M 8680,59 0,91% 0,91%
6M -- -
1R -- -
3L -- -
YTD 8725,03 0,10% 0,10%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych europejskich pozostałe (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M