9,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
SOPHARMA AD (SPH)

Informacje o spółce - SOPHARMA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Kluczowy bułgarski producent, eksporter i dystrybutor produktów farmaceutycznych, związanych ze zdrowiem i innych. Grupa jest obecna w 41 krajach, a główne rynki to: Bułgaria, Rosja, Ukraina, Kazachstan i Polska.

Dane teleadresowe

Ulica: 16 Iliensko Shosse
Kod:
Miejscowość: Sofia
Kraj: Zagranica
Telefon: +3592 8134200
Fax: +3592 9360286
Internet: www.sopharma.bg
Email: mail@sopharma.bg

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Sopharma AD
Prezes: Donev, Ognian Ivanov
Sektor: produkcja leków
EKD:
Liczba akcji: 134 797 899
Zatrudnienie:
  • 1 991 (2020r.) - spółka
  • 5 803 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: 0831902088
EKD:
Ticker GPW: SPH
ISIN: BG11SOSOBT18

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 321 019 410,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 134 797 899 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70 701 498
Liczba głosów na WZA: 134 797 899 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,42%
Kapitał akcyjny: 134 797 899,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70 701 498
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,58%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Donev, Ognian Ivanov wraz z Donev Investments Holding 35 775 362 (26,52%) 35 775 362 (29,43%) 2020-12-30 -
Telekomplekt AD 27 876 206 (20,68%) 27 876 206 (22,93%) 2020-12-30 -
Sopharma AD 13 479 000 (9,99%) 134 790 000 (0,00%) 2022-06-13 -
CUPF Allianz Bulgaria 7 049 930 (5,22%) 7 049 930 (5,80%) 2020-12-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w BGN 132 000 000
1,00 132 000 000
132 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-11-28
połączenie z Medica AD bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-25
emisja połączeniowa akcjonariusze Bulgarian Rose-Sevtopolis AD 2015-01-09 2 797 899
1,00 134 797 899
134 797 899,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-26
połączenie z Unipharm AD bez podwyższania kapitału, odwołane 2018-02-23

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Unipharm AD bez podwyższania kapitału 2018-08-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-11-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2020-10-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2020-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2020-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2019-12-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2019-12-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2018-10-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2018-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2018-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2017-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2016-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2016-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2014-09-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2013-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2012-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2012-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Donev, Ognian Ivanov Prezes Zarządu / Dyrektor Wykonawczy 2011-11-24 -
Stoeva, Vessela Liubenova Wiceprezes Zarządu 2011-11-24 -
Tchaouchev, Alexander Victorov Członek Zarządu 2011-11-24 -
Palaveev Ognian Członek Zarządu 2011-11-24 -
Badinsky, Ivan Venetskov Członek Zarządu 2018-08-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych