9,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
SOPHARMA AD (SPH)

Wyniki finansowe - SOPHARMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 420 285 423 981 397 570 405 349
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 21 294 8 328 21 827 21 994
Zysk (strata) brutto (tys.) 21 681 38 638 25 028 27 195
Zysk (strata) netto (tys.)* 18 336 38 968 20 681 22 684
Amortyzacja (tys.) 13 630 12 628 12 811 12 842
EBITDA (tys.) 34 924 20 956 34 638 34 836
Aktywa (tys.) 1 230 571 1 204 978 1 198 748 1 215 889
Kapitał własny (tys.)* 601 424 646 975 665 656 686 947
Liczba akcji (tys. szt.) 134 797,899 134 797,899 134 797,899 134 797,899
Zysk na akcję (zł) 0,136 0,289 0,153 0,168
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,462 4,800 4,938 5,096
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej