Ostatnio oglądane

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) (CAB51_E)
16,74 EUR
+0,84%0,14 EUR
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaCAB51_E

CAB51_E ‑ notowania

CAB51_E
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBOR O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Przynajmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i inne instrumenty udziałowe na rynkach wschodzących obejmujących kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w ww. instrumenty finansowe. Pozostałe środki są lokowane w dłużne papiery wartościowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,8670%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D16,60+0,84%+0,34%
  7D16,63+0,66%+0,10%
  1M17,69-5,21%+4,04%
  3M16,08+3,65%+11,53%
  6M16,03+5,35%+2,09%
  1R15,32+9,13%-2,25%
  3L16,63+0,54%+0,42%
  YTD16,06+3,52%-7,88%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy)
  16,74+9,13%