3,5850 zł
0,00% 0,0000 zł
Agroton PLC (AGT)

Informacje o spółce - AGROTON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Pionowo zintegrowana grupa rolnicza ze wschodniej Ukrainy. Zajmuje się produkcją płodów rolniczych (głownie pszenicy i słonecznika) oraz przetwórstwem, magazynowaniem i sprzedażą nasion tych zbóż. Ponadto grupa zajmuje się także hodowlą zwierząt gospodarskich i produkcją artykułów spożywczych.

Dane teleadresowe

Ulica: Lampousas Street
Kod: P.C. 1
Miejscowość: Nikozja
Kraj: Zagranica
Telefon: +38 0642345379
Fax: +38 0642345379
Internet: www.agroton.com.ua
Email: info@agroton.lg.ua

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Agroton plc.
Prezes: Żurawłow Jurij
Sektor: produkcja rolna i rybołówstwo
EKD:
Liczba akcji: 21 670 000
Zatrudnienie:
  • 2 162 (2015r.) - spółka
  • 1 769 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: 0000255059
EKD:
Ticker GPW: AGT
ISIN: CY0101062111

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 77 686 950 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 21 670 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 848 783
Liczba głosów na WZA: 21 670 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,52%
Kapitał akcyjny: 661 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 848 783
Cena nominalna akcji: 0,03 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,48%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Żurawłow Jurij 14 848 783 (68,52%) 14 848 783 (68,52%) 2016-04-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje założycielskie dane w EUR 12 000 000
240 000,00
0,02 0,02 12 000 000
252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-21
2010-11-08
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 4 000 000
0,02 16 000 000
336 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-04
2010-11-08
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 5 670 000
0,02 21 670 000
455 070,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-11-08
renominacja akcji cena nominalna 0,305 USD
0,31 21 670 000
661 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żurawłow Jurij Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny 2010-11-08 -
Łapta Tamara Wiceprezes Zarządu 2010-11-08 -
Olshanskiy Oleksandr Wiceprezes Zarządu 2011-09-14 -
Supihanow Borys Dyrektor 2010-11-08 -
Kudryavtsev Volodymyr Dyrektor 2012-05-11 -
Orlova Larisa Dyrektor 2012-05-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych