3,4200 zł
-3,12% -0,1100 zł
Agroton PLC (AGT)

Wyniki finansowe - AGROTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 II Q 2020 IV Q 2020 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 114 448 112 118 120 337 122 211
Kapitał własny (tys.)* 86 535 85 767 101 305 105 096
Liczba akcji (tys. szt.) 21 670,000 21 670,000 21 670,000 21 670,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,993 3,958 4,675 4,850
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej