pb.pl
28,2800 zł
-1,46% -0,4200 zł
Agroliga Group PLC (AGL)

Informacje o spółce - AGROLIGA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Ukraiński holding rolniczy, zajmujący się produkcją oleju, produkcją różnego rodzaju zbóż oraz hodowlą bydła mlecznego. Uprawia słonecznik, pszenicę i jęczmień, kukurydze, rzepak, grykę oraz produkuje mleko.

Dane teleadresowe

Ulica: 11 Boumpoulinas Street, 1st floor
Kod: 1060
Miejscowość: Nicosia
Kraj: Zagranica
Telefon: +38 57 7194984
Fax: +38 57 7194984
Internet: www.agroliga.com.ua
Email: info@agroliga.com.ua

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Agroliga Group PLC
Prezes: Poplavskaya Irina
Sektor: produkcja rolna i rybołówstwo
EKD:
Liczba akcji: 1 537 800
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 322 (2018r.) - grupa
Audytor: Baker Tilly Poland Audit sp. zo.o.
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: AGL
ISIN: CY0101452114

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 43 488 984 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 537 800 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 281 500
Liczba głosów na WZA: 1 537 800 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,32%
Kapitał akcyjny: 30 756,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 281 500
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,68%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Berdnyk, Oleksandr N. 640 750 (41,66%) 640 750 (41,66%) 2011-01-24 -
Poplavska Iryna 640 750 (41,66%) 640 750 (41,66%) 2011-01-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje założycielskie cena nominalna w EUR 256 300
0,00
0,10 0,00 256 300
25 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-21
2010-06-23
split 1:5 cena nominalna w EUR 0
0,00
0,02 0,00 1 537 800
30 756,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-28
akcje zwykłe cena nominalna w EUR, cena emisyjna w PLN 2010-09-03 51 260
4 152 060,00
0,10 81,00 307 560
30 756,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-01-03 Split 1:5

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Poplavskaya Irina Prezes Zarządu 2011-10-19 -
Theodorou Georgios Dyrektor 2015-10-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Berdnyk, Oleksandr N. Przewodniczący RN 2010-06-23 -