pb.pl
28,2800 zł
-1,46% -0,4200 zł
Agroliga Group PLC (AGL)

Wyniki finansowe - AGROLIGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 4 555 26 449 20 682 22 242
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 556 5 222 1 976 1 268
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 1 196 5 302 -861 2 097
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 1 067 3 580 -772 1 852
Amortyzacja (tys. USD) 331 -25 362 3 659
EBITDA (tys. USD) 887 5 197 2 338 4 927
Aktywa (tys. USD) 57 674 66 912 80 882 56 776
Kapitał własny (tys. USD)* 24 717 29 536 24 840 25 346
Liczba akcji (tys. szt.) 1 537,800 1 537,800 1 537,800 1 537,800
Zysk na akcję (USD) 0,694 2,328 -0,502 1,204
Wartość księgowa na akcję (USD) 16,073 19,207 16,153 16,482
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej