pb.pl
2,8700 zł
0,00% 0,0000 zł
ASBISc Enterprises PLC (ASB)

Informacje o spółce - ASBIS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest dystrybutorem produktów branży informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, w krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Produkuje i sprzedaje także produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne).

Dane teleadresowe

Ulica: Diamond Court, 43, Kolonakiou Street
Kod: 4103
Miejscowość: Ayios Athanasios, Limassol - Cypr
Kraj: Zagranica
Telefon: + 357 25857101
Fax: + 357 25857288
Internet: www.asbis.com
Email: welcome@asbis.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ASBISc Enterprises PLC
Prezes: Kostevitch Siarhei
Sektor: komputery i elektronika
EKD: NULL
Liczba akcji: 55 500 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 1 401 (2018r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD: NULL
Ticker GPW: ASB
ISIN: CY1000031710

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 159 840 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 55 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 537 819
Liczba głosów na WZA: 55 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,41%
Kapitał akcyjny: 11 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 537 819
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,59%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kostevitch Siarhei wraz z KS Holdings Ltd 20 443 127 (36,83%) 20 443 127 (37,01%) 2015-11-26 -
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 769 303 (4,99%) 2 769 303 (5,01%) 2018-09-21 RNK, FER,
ASBISc Enterprises PLC 325 389 (0,59%) 325 389 (0,59%) 2020-04-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
dotychczasowe emisje dane w USD 48 000 000
0,00
0,20 0,00 48 000 000
9 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09

emisja GPW dane w USD, cena emisyjna w PLN 7 475 248
48 589 112,00
0,20 6,50 55 475 248
11 095 049,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09

2007-10-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2019-12-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2019-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2019-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2018-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2018-12-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2018-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2018-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2017-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2017-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2014-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2013-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2013-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2012-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2012-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2008-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kostevitch Siarhei Prezes Zarządu / (Dyrektor niewykonawczy) 2009-08-12 -
Christou Marios Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy 2001-12-28 -
Ulasovich Yuri Dyrektor 2015-09-29 -
Demou Demos Dyrektor 2017-06-14 -
Panteli, Tasos A. Dyrektor 2019-04-18 -
Tziamalis Constantinos Dyrektor 2019-05-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych