pb.pl
2,8900 zł
1,40% 0,0400 zł
ASBISc Enterprises PLC (ASB)

Wyniki finansowe - ASBIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 417 332 370 909 462 674 663 966
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 4 603 5 271 9 307 13 905
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 2 187 935 6 164 9 679
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 1 686 930 4 614 8 026
Amortyzacja (tys. USD) 806 1 114 1 144 967
EBITDA (tys. USD) 5 409 6 385 10 451 14 872
Aktywa (tys. USD) 443 017 446 430 536 756 632 787
Kapitał własny (tys. USD)* 100 367 98 926 102 604 107 941
Liczba akcji (tys. szt.) 55 500,000 55 500,000 55 500,000 55 500,000
Zysk na akcję (USD) 0,030 0,017 0,083 0,145
Wartość księgowa na akcję (USD) 1,808 1,782 1,849 1,945
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej