pb.pl
21,4000 zł
-3,60% -0,8000 zł
ASBISc Enterprises PLC (ASB)

Wyniki finansowe - ASBIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 380 439 619 682 865 814 733 369
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 5 446 16 469 28 391 22 955
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 3 239 12 921 25 544 18 705
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 2 457 10 417 21 370 15 136
Amortyzacja (tys. USD) 1 034 1 208 1 137 1 148
EBITDA (tys. USD) 6 480 17 677 29 528 24 103
Aktywa (tys. USD) 521 615 619 555 788 912 683 651
Kapitał własny (tys. USD)* 107 382 117 522 135 343 149 032
Liczba akcji (tys. szt.) 55 500,000 55 500,000 55 500,000 55 500,000
Zysk na akcję (USD) 0,044 0,188 0,385 0,273
Wartość księgowa na akcję (USD) 1,935 2,118 2,439 2,685
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej