24,9600 zł
-1,50% -0,3800 zł
ASBISc Enterprises PLC (ASB)

Wyniki finansowe - ASBIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 947 989 694 611 516 424 698 676
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 40 819 24 313 19 464 29 217
Zysk (strata) brutto (tys.) 34 880 19 603 13 569 24 619
Zysk (strata) netto (tys.)* 28 612 16 050 11 084 20 100
Amortyzacja (tys.) 1 398 1 336 1 318 1 407
EBITDA (tys.) 42 217 25 649 20 782 30 624
Aktywa (tys.) 923 187 899 288 775 769 898 381
Kapitał własny (tys.)* 188 910 202 401 213 801 227 604
Liczba akcji (tys. szt.) 55 500,000 55 500,000 55 500,000 55 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,516 0,289 0,200 0,362
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,404 3,647 3,852 4,101
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej