135,0000 zł
-0,44% -0,6000 zł
ČEZ, AS (CEZ)

Informacje o spółce - CEZ

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to zintegrowany koncern energetyczny, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej i Turcji, z siedzibą w Republice Czeskiej. Działalność to głównie produkcja, obrót i dystrybucja energii elektrycznej. Grupa zajmuje się także produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła, wydobyciem i przerobem surowców (głównie węgla), inżynierią budowlaną, konserwacją i rozszerzaniem elektrowni oraz sieci dystrybucji, jak również technologią informacyjną, telekomunikacją, czy badaniami naukowymi w wybranych gałęziach.

Dane teleadresowe

Ulica: Duhova 2/1444
Kod: 140 53
Miejscowość: Praha 4
Kraj: Zagranica
Telefon: +420 211041111
Fax: +420 211042001
Internet: www.cez.cz
Email: cez@cez.cz

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CEZ a.s.
Prezes: Beneš Daniel
Sektor: energetyka
EKD:
Liczba akcji: 537 989 759
Zatrudnienie:
  • 5 525 (2014r.) - spółka
  • 32 535 (2020r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audit s.r.o.
NIP: CZ45274649
KRS:
EKD:
Ticker GPW: CEZ
ISIN: CZ0005112300

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 72 628 617 465 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 537 989 759 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 375 409 253
Liczba głosów na WZA: 537 989 759 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,77%
Kapitał akcyjny: 53 798 975 900,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 375 409 253
Cena nominalna akcji: 100,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,23%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 375 409 253 (69,77%) 375 409 253 (70,30%) 2011-05-25 -
CEZ a.s. 3 981 124 (0,74%) 3 981 124 (0,00%) 2011-05-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A cena nominalna w CZK 1999-02-15 592 210 843
59 221 084 300,00
100,00 100,00 592 210 843
59 221 084 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału cena nominalna w CZK 2008-05-21 -54 221 084
100,00 537 989 759
53 798 975 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,21 zł
2021-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,21 zł
2020-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,57 zł
2020-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,57 zł
2019-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,01 zł
2019-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,01 zł
2018-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,53 zł
2018-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,53 zł
2017-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,33 zł
2017-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,33 zł
2016-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2015-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,01 zł
2015-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,01 zł
2014-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,05 zł
2014-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,05 zł
2013-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,69 zł
2013-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,69 zł
2012-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,48 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,48 zł
2011-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,15 zł
2011-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,15 zł
2010-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,57 zł
2010-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,57 zł
2008-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,37 zł
2008-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,37 zł
2007-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,73 zł
2007-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,73 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Beneš Daniel Prezes Zarządu 2011-09-15 -
Cyrani Pavel Wiceprezes Zarządu 2020-01-01 -
Chaloupková Michaela Członek Zarządu 2011-10-20 -
Novák Martin Członek Zarządu 2011-10-20 -
Štěpánek Ladislav Członek Zarządu 2013-02-01 -
Kalina Jan Członek Zarządu 2021-06-29 -
Pleskac Tomas Członek Zarządu 2020-01-01 -
Zronek Bohdan Członek Zarządu 2017-05-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hora Otakar Przewodniczący RN 2018-08-16 -
Landa Ondrej Wiceprzewodniczący RN 2016-06-23 -
Cerny Zdenek Wiceprzewodniczący RN 2018-08-16 -
Hronek Vladimír Członek RN 2015-02-27 -
Vagner Frantisek Członek RN 2016-06-03 -
Vanecek Jan Członek RN 2019-06-27 -
Tyll Karel Członek RN 2018-01-23 -
Suchanek Josef Członek RN 2018-01-23 -
Kohout Vladimir Członek RN 2016-06-03 -
Klosik Lubomir Członek RN 2018-01-23 -
Cermakova Jitka Członek RN 2018-01-23 -
Cerny Vladimir Członek RN 2000-07-02 -