pb.pl
67,0000 zł
1,52% 1,0000 zł
ČEZ, AS (CEZ)

Informacje o spółce - CEZ

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to zintegrowany koncern energetyczny, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej i Turcji, z siedzibą w Republice Czeskiej. Działalność to głównie produkcja, obrót i dystrybucja energii elektrycznej. Grupa zajmuje się także produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła, wydobyciem i przerobem surowców (głównie węgla), inżynierią budowlaną, konserwacją i rozszerzaniem elektrowni oraz sieci dystrybucji, jak również technologią informacyjną, telekomunikacją, czy badaniami naukowymi w wybranych gałęziach.

Dane teleadresowe

Ulica: Duhova 2/1444
Kod: 140 53
Miejscowość: Praha 4
Kraj: Zagranica
Telefon: +420 211041111
Fax: +420 211042001
Internet: www.cez.cz
Email: cez@cez.cz

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CEZ a.s.
Prezes: Beneš Daniel
Sektor: energetyka
EKD:
Liczba akcji: 537 989 759
Zatrudnienie:
  • 5 525 (2014r.) - spółka
  • 31 385 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audit & Advisory s.r.o., Czechy
NIP: CZ45274649
KRS: 45274649
EKD:
Ticker GPW: CEZ
ISIN: CZ0005112300

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 36 045 313 853 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 537 989 759 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 379 390 377
Liczba głosów na WZA: 537 989 759 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,51%
Kapitał akcyjny: 53 798 975 900,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 379 390 377
Cena nominalna akcji: 100,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,04%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,49%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 375 409 253 (69,77%) 375 409 253 (70,30%) 2011-05-25 -
CEZ a.s. 3 981 124 (0,74%) 3 981 124 (0,74%) 2011-05-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A cena nominalna w CZK 1999-02-15 592 210 843
59 221 084 300,00
100,00 100,00 592 210 843
59 221 084 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału cena nominalna w CZK 2008-05-21 -54 221 084
0,00
100,00 0,00 537 989 759
53 798 975 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,01 zł
2019-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,01 zł
2018-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,53 zł
2018-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,53 zł
2017-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,33 zł
2017-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,33 zł
2016-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2015-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,01 zł
2015-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,01 zł
2014-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,05 zł
2014-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,05 zł
2013-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,69 zł
2013-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,69 zł
2012-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,48 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,48 zł
2011-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,15 zł
2011-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,15 zł
2010-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,57 zł
2010-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,57 zł
2008-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,37 zł
2008-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,37 zł
2007-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,73 zł
2007-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,73 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Beneš Daniel Prezes Zarządu 2011-09-15 -
Novák Martin Wiceprezes Zarządu 2011-10-20 -
Pleskac Tomas Wiceprezes Zarządu 2017-06-21 -
Chaloupková Michaela Członek Zarządu 2011-10-20 -
Štěpánek Ladislav Członek Zarządu 2013-07-01 -
Cyrani Pavel Członek Zarządu 2011-10-20 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hora Otakar Przewodniczący RN 2018-08-16 -
Klosik Lubomir Wiceprzewodniczący RN 2011-01-27 -
Hronek Vladimír Wiceprzewodniczący RN 2015-02-27 -
Blažek Petr Wiceprzewodniczący RN 2015-06-26 -
Landa Ondrej Wiceprzewodniczący RN 2016-06-23 -
Cerny Zdenek Wiceprzewodniczący RN 2018-08-16 -
Šimek Drahoslav Członek RN 2007-05-17 -
Kadrnku Jiřího Członek RN 2010-11-22 -
Gross Petr Członek RN 2011-10-20 -
Bajgar Milan Członek RN 2012-06-26 -
Volf Jiří Członek RN 2012-06-26 -
Poul Lubomír Członek RN 2012-12-18 -
Mucha Radek Członek RN 2013-04-11 -
Novotný Jiří Członek RN 2013-04-11 -
Říha Vladimír Członek RN 2013-06-27 -
Mejstřík Michal Członek RN 2013-10-25 -
Mareš Jan Członek RN 2013-10-25 -
Polak Petr Członek RN 2016-02-25 -