135,0000 zł
-0,44% -0,6000 zł
ČEZ, AS (CEZ)

Wyniki finansowe - CEZ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 56 896 000 58 214 000 48 530 000 46 811 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -10 577 000 11 235 000 -5 091 000 7 660 000
Zysk (strata) brutto (tys.) -9 564 000 10 419 000 -6 147 000 6 571 000
Zysk (strata) netto (tys.)* -7 823 000 8 404 000 -6 971 000 5 127 000
Amortyzacja (tys.) 7 347 000 7 715 000 8 150 000 8 924 000
EBITDA (tys.) -3 230 000 18 950 000 3 059 000 16 584 000
Aktywa (tys.) 702 458 000 738 067 000 844 245 000 1 226 565 000
Kapitał własny (tys.)* 233 871 000 242 722 000 200 576 000 179 040 000
Liczba akcji (tys. szt.) 537 989,759 537 989,759 537 989,759 537 989,759
Zysk na akcję (zł) -14,541 15,621 -12,957 9,530
Wartość księgowa na akcję (zł) 434,713 451,165 372,825 332,794
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej