Ostatnio oglądane

Investor Turcja (Investor SFIO) (DWS32)
179,11 PLN
+0,84%1,49 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaDWS32

DWS32 ‑ notowania

DWS32
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI Turkey (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na turecki rynek akcyjny poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na turecki rynek akcyjny, w jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na turecki rynek akcyjny, w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku tureckim. Ze względu na wysoki koszt zabezpieczenia ryzyka walutowego Subfundusz nie stosuje mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a0,2173-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  4,4994%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D177,62+0,84%+0,19%
  7D181,53-1,33%+0,35%
  1M169,55+5,86%+4,59%
  3M165,10+8,49%+4,75%
  6M150,62+19,85%+10,09%
  1R138,39+31,17%+14,36%
  3L89,65+102,80%+23,05%
  YTD140,75+28,63%+14,82%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor Turcja (Investor SFIO)
  Investor Turcja (Investor SFIO)
  179,11+31,17%