4,3990 zł
0,00% 0,0000 zł
AS Silvano Fashion Group (SFG)

Informacje o spółce - SILVANO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Międzynarodowa grupa specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży bielizny damskiej. Główne rynki zbytu to Rosja, Białoruś, Ukraina, kraje bałtyckie.

Dane teleadresowe

Ulica: Tulika 15/17
Kod: 10613
Miejscowość: Tallinn, Estonia
Kraj: Zagranica
Telefon: +372 684 5000
Fax: +372 68453000
Internet: www.silvanofashion.com
Email: info@silvanofashion.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Silvano Group AS
Prezes:
Sektor:
EKD: NULL
Liczba akcji: 36 000 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 1 744 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: 0010175491
EKD: NULL
Ticker GPW: SFG
ISIN: EE3100001751

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 158 364 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 36 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 356 158
Liczba głosów na WZA: 36 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,32%
Kapitał akcyjny: 7 200 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 356 158
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,68%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Baltplast AS 8 820 000 (24,50%) 8 820 000 (24,50%) 2019-12-31 -
SEB Pank AS 8 000 000 (22,22%) 8 000 000 (22,22%) 2012-03-31 -
UniCredit Bank Austria AG 2 685 670 (7,46%) 2 685 670 (7,46%) 2019-12-31 -
KDPW SA 1 850 488 (5,14%) 1 850 488 (5,14%) 2019-12-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z PTA GRUPP AS na AS SILVANO FASHION GROUP

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-13
obniżenie kapitału cena nominalna w EUR -100 000
0,40 39 400 000
15 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-14
2012-10-23
akcje zwykłe cena w EEK
10,00 37 947 198
379 471 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena w EEK 2007-07-25 2 052 802
10,00 40 000 000
400 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-31
2007-07-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych serii A; cena w EEK 2010-06-28 -393 000
10,00 39 607 000
396 070 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-19
2010-10-15
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A, przeliczenie wartości kapitału zakładowego na EUR 2011-03-17 -107 000
0,50 39 500 000
19 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-17
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji, cena nominalna z EUR 2011-06-30
0,40 39 500 000
15 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-11
renominacja akcji cena nominalna w EUR 2013-06-28
0,30 39 400 000
11 820 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-04
obniżenie kapitału 2014-06-30 -400 000
0,30 39 000 000
11 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-08
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych, cena nominalna w EUR 2015-06-29 -1 000 000
0,30 38 000 000
11 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-06-29 -1 000 000
0,30 37 000 000
11 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-30
zmiana wartości nominalnej akcji cena nominalna z EUR 2019-05-03
0,20 36 000 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2019-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2019-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2018-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
2018-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
2018-01-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2018-01-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2017-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2016-12-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2016-12-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2016-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2015-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2014-11-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2014-11-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2014-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2014-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2013-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2013-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2012-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2012-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2011-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2011-03-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2010-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Särgava Jarek Członek Zarządu 2015-10-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Tool Toomas Przewodniczący RN 2012-11-15 -
Mägi Risto Członek RN 2010-03-05 -
Balkin, Stephan David Członek RN 2010-03-05 -
Nellis Triin Członek RN 2019-05-03 -