4,3990 zł
0,00% 0,0000 zł
AS Silvano Fashion Group (SFG)

Wyniki finansowe - SILVANO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 960 13 666 9 795 11 036
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 656 4 384 680 3 221
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 160 4 638 735 634
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 770 3 531 -531 -266
Amortyzacja (tys.) 797 827 818 772
EBITDA (tys.) 5 453 5 211 1 498 3 993
Aktywa (tys.) 49 446 52 677 53 753 50 694
Kapitał własny (tys.)* 30 497 34 501 34 148 32 310
Liczba akcji (tys. szt.) 36 000,000 36 000,000 36 000,000 36 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,105 0,098 -0,015 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,847 0,958 0,949 0,898
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej