Ostatnio oglądane

BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) (FOR35)
155,85 PLN
+0,06%0,09 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaFOR35

FOR35 ‑ notowania

FOR35
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje przede wszystkim w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne, które co najmniej 51% aktywów lokują w instrumenty dłużne. Do 100% lokat stanowią aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych. Fundusz stosuje pozafinansowe kryteria inwestycyjne, w kategoriach takich jak: środowisko (ang. environmental), społeczna odpowiedzialność (ang. social) oraz ład korporacyjny (ang. corporate), określane łącznie skrótem ESG.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D155,76+0,06%+0,13%
  7D155,57+0,18%+0,04%
  1M154,98+0,56%+0,37%
  3M153,99+1,19%+0,09%
  6M152,55+2,97%+1,11%
  1R148,09+5,16%+3,41%
  3L147,220,00%-3,08%
  YTD153,03+1,62%+0,11%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  238,64+8,84%
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  125,09+7,57%
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  110,13+6,96%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  111,55+6,84%
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  120,05+6,54%
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  121,41+6,52%
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  130,90+5,57%
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  97,32+5,36%