12,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Marie Brizard Wine & Spirits (MBW)

Informacje o spółce - MBWS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa produkuje i oferuje wysokoprocentowe napoje alkoholowe - wódki czyste i smakowe, whisky, brandy, giny, likiery i spirytusy oraz wina.

Dane teleadresowe

Ulica: 10-12 Avenue du Général de Gaulle
Kod: 94220
Miejscowość: Charenton-Le-Pont, Francja
Kraj: Zagranica
Telefon: +33146820505
Fax:
Internet: www.mbws.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Marie Brizard Wine & Spirits S.A.
Prezes: de Beauvillé, Aymeric
Sektor: napoje
EKD: NULL
Liczba akcji: 111 989 820
Zatrudnienie:
  • 8 (2007r.) - spółka
  • 2 493 (2014r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP:
KRS:
EKD: NULL
Ticker GPW: MBW
ISIN: FR0000060873

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 377 474 786 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 111 989 820 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 433 683
Liczba głosów na WZA: 111 989 820 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,03%
Kapitał akcyjny: 156 738 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 433 683
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,03%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,97%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cayard Jean Pierre Family 78 433 683 (70,03%) 78 433 683 (70,03%) 2023-03-31 -
Marie Brizard Wine & Spirits S.A. 133 987 (0,11%) 133 987 (0,00%) 2023-03-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 111 989 820
111 989 820
156 738 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-30
zmiana firmy z Belvedere SA na Marie Brizard Wine & Spirits 2015-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
de Beauvillé, Aymeric Prezes Zarządu 2022-03-30 -
Zniber, Rita Maria Wiceprezes Zarządu 2014-09-01 -
de Belair, Guillaume Dyrektor 2015-06-01 -
Cayard Jean-Pierre Dyrektor 2015-06-01 -
Bernard Sylvia Dyrektor 2017-05-01 -
Belghiti Hachem Dyrektor 2016-06-01 -
Cayard Edith Dyrektor 2016-06-01 -
Tierny Jacques Dyrektor 2018-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Khadraoui Fahd Przewodniczący RN 2022-11-04 -