12,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Marie Brizard Wine & Spirits (MBW)

Wyniki finansowe - MBWS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 II Q 2022 IV Q 2022 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 271 945 268 056 278 678 275 676
Kapitał własny (tys.)* 193 280 178 302 194 607 199 640
Liczba akcji (tys. szt.) 44 698,844 44 698,844 111 989,820 111 989,820
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,324 3,989 1,738 1,783
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej