pb.pl
2,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Informacje o spółce - ATLASEST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma prowadzi działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii, inwestując w dochodowe aktywa i realizując przedsięwzięcia deweloperskie. Obecnie najważniejsze inwestycje firmy znajdują się w Polsce, w Warszawie i Gdańsku. Są to nieruchomości mieszkaniowe, biurowe i hotel Hilton.

Dane teleadresowe

Ulica: PO Box 119,Martello Court, Admiral Park
Kod: GY1 3H
Miejscowość: St. Peter Port, Guernsey
Kraj: Zagranica
Telefon: +4401481211000
Fax: +4401481211001
Internet: www.atlasestates.com
Email: info@atlasestates.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Atlas Estates Ltd.
Prezes: Chasey Mark
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: NULL
Liczba akcji: 50 322 014
Zatrudnienie:
  • 332 (2008r.) - spółka
  • 224 (2019r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: 0000044284
EKD: NULL
Ticker GPW: ATL
ISIN: GB00B0WDBP88

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 118 759 953,04 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 50 322 014 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 777 597
Liczba głosów na WZA: 50 322 014 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,96%
Kapitał akcyjny: 503 220,14 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 777 599
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,04%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL, ZWZ 40 316 174 (80,12%) 40 316 174 (86,03%) 2019-08-06 -
Atlas International Holdings Ltd. w porozumieniu z Euroclear Nominees Ltd 6 461 423 (12,84%) 6 461 425 (13,79%) 2019-02-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenia akcji -3 470 000
0,01 44 978 081
449 780,81
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena w EUR 1 873 065
0,01 46 851 146
468 511,46
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-11

2008-07-11
akcje zwykłe cena w EUR 868
0,01 46 852 014
468 520,14
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-20

2008-08-21
akcje zwykłe 3 470 000
0,01 50 322 014
503 220,14
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-28
akcje zwykłe dane w EUR 2006-02-03 48 448 081
484 480,81
0,01 0,01 48 448 081
484 480,81
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-02-12
wycofanie akcji z obrotu na AIM na giełdzie w Londynie 2010-10-15

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Chasey Mark Prezes Zarządu 2016-02-17 -
Indig Guy Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2010-06-16 -
Fox Andrew Dyrektor 2016-02-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych