1,2500 zł
-16,11% -0,2400 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Informacje o spółce - ATLASEST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma prowadzi działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii, inwestując w dochodowe aktywa i realizując przedsięwzięcia deweloperskie. Obecnie najważniejsze inwestycje firmy znajdują się w Polsce, w Warszawie i Gdańsku. Są to nieruchomości mieszkaniowe, biurowe i hotel Hilton.

Dane teleadresowe

Ulica: PO Box 119,Martello Court, Admiral Park
Kod: GY1 3H
Miejscowość: St. Peter Port, Guernsey
Kraj: Zagranica
Telefon: +4401481211000
Fax: +4401481211001
Internet: www.atlasestates.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Atlas Estates Ltd.
Prezes: Chasey Mark
Sektor:
EKD: NULL
Liczba akcji: 50 322 014
Zatrudnienie:
  • 332 (2008r.) - spółka
  • 139 (2021r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: 0000044284
EKD: NULL
Ticker GPW: ATL
ISIN: GB00B0WDBP88

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 62 902 517,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 50 322 014 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 321 710
Liczba głosów na WZA: 50 322 014 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,05%
Kapitał akcyjny: 503 220,14 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 321 710
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,95%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Revaia Water Supply Be?er Yaakov Ltd. poprzez Fragiolig Holdings Ltd i Atlas International Holding Ltd. 46 321 710 (92,05%) 46 321 710 (92,05%) 2022-06-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenia akcji -3 470 000
0,01 44 978 081
449 780,81
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena w EUR 1 873 065
0,01 46 851 146
468 511,46
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-11

2008-07-11
akcje zwykłe cena w EUR 868
0,01 46 852 014
468 520,14
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-20

2008-08-21
akcje zwykłe 3 470 000
0,01 50 322 014
503 220,14
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-28
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2023-03-06
akcje zwykłe dane w EUR 2006-02-03 48 448 081
484 480,81
0,01 0,01 48 448 081
484 480,81
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-02-12
wycofanie akcji z obrotu na AIM na giełdzie w Londynie 2010-10-15

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Chasey Mark Prezes Zarządu 2016-02-17 -
Indig Guy Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2010-06-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych