1,2500 zł
-16,11% -0,2400 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Wyniki finansowe - ATLASEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 063 5 076 6 616 6 855
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 900 2 579 8 269 1 403
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 790 2 672 8 167 2 554
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 638 2 254 7 671 2 071
Amortyzacja (tys.) 533 505 515 443
EBITDA (tys.) 5 433 3 084 8 784 1 846
Aktywa (tys.) 243 029 243 041 250 225 243 891
Kapitał własny (tys.)* 134 656 135 321 145 963 142 375
Liczba akcji (tys. szt.) 50 322,014 50 322,014 50 322,014 50 322,014
Zysk na akcję (zł) 0,092 0,045 0,152 0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,676 2,689 2,901 2,829
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej