pb.pl
6,8000 zł
3,03% 0,2000 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Informacje o spółce - PROVIDENT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

International Personal Finance PLC jest spółką holdingową międzynarodowej grupy podmiotów udzielających pożyczek w domu klienta konsumentom o średnim oraz niższym niż średni poziomie dochodów. Podstawowy przedmiot działalności Grupy stanowi udzielanie krótkoterminowych niezabezpieczonych pożyczek na niewielkie kwoty klientom na rynkach wschodzących. Grupa prowadzi działalność w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i w Meksyku.

Dane teleadresowe

Ulica: 3 Leeds City Office Park
Kod: LS115B
Miejscowość: West Yorkshire (Wielka Brytania)
Kraj: Zagranica
Telefon: +44 1132856700
Fax: +44 1132451675
Internet: www.ipfin.co.uk
Email: investors@ipfin.co.uk

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: International Personal Finance plc
Prezes:
Sektor: pośrednictwo finansowe
EKD:
Liczba akcji: 234 244 437
Zatrudnienie:
  • 8 000 (2015r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 911347253
KRS: 0006018973
EKD:
Ticker GPW: IPF
ISIN: GB00B1YKG049

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 592 862 171,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 234 244 437 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 133 068 972
Liczba głosów na WZA: 234 244 437 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,82%
Kapitał akcyjny: 23 424 443,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 133 068 972
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,18%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Aberforth Partners LLP 31 544 397 (13,47%) 31 544 397 (14,10%) 2021-03-11 -
Nortrust Nominees Ltd ZWZ 27 385 311 (11,69%) 27 385 311 (12,24%) 2021-06-11 -
Standard Life Aberdeen plc 26 857 976 (11,47%) 26 857 976 (12,01%) 2020-08-13 -
Marathon Asset Management LLP 22 220 369 (9,49%) 22 220 369 (9,94%) 2020-05-28 -
Franklin Templeton IF 13 062 651 (5,58%) 13 062 651 (5,84%) 2013-11-22 -
J.P. Morgan Fleming Asset Management Ltd. 11 998 268 (5,12%) 11 998 268 (5,37%) 2013-11-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
emisje i umorzenia do 30.05.2007 cena nominalna w GBP
1,70 1,70 15 130 464
25 721 788,80
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji -15 180 650
0,10 234 244 437
23 424 443,70
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:17 cena nominalna w GBP 2007-05-30
0,10 257 217 888
25 721 788,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-19
kapitał docelowy cena nominalna w GBP 2007-05-30 500 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2012-07-25 -7 792 801
0,10 249 425 087
24 942 508,70
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2019-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2017-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2017-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2017-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2017-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2017-05-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-10-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2016-09-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2016-05-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2016-04-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2015-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2015-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2015-05-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
2015-04-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
2014-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2014-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2014-05-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-04-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-09-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hales Tony Członek Zarządu 2013-03-13 -
Lorimer John Członek Zarządu 2013-03-13 -
Moat Richard Członek Zarządu 2013-03-13 -
Riley Cathryn Członek Zarządu 2014-02-12 -
Ryan Gerard Dyrektor 2013-03-13 -
Almond Jayne Dyrektor 2015-06-23 -
Davis Deborah Dyrektor 2018-10-18 -
Syiek Bronwyn Dyrektor 2018-10-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
O'Connor Dan Przewodniczący RN 2015-01-02 -
Mangelaars John Członek RN 2015-07-22 -