pb.pl
2,8200 zł
-0,35% -0,0100 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 1 196 200 1 322 500 1 362 300 1 322 700
Kapitał własny (tys. euro)* 386 600 433 000 453 900 436 400
Liczba akcji (tys. szt.) 234 244,437 234 244,437 234 244,437 234 244,437
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,650 1,848 1,938 1,863
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej