Informacje o spółce - ESTAR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka E-Star prowadzi działalność w następujących obszarach: efektywne dostawy ciepła i miejskie systemy ciepłownicze, oparte na ekologicznych źródłach energii pierwotnej; efektywne energetycznie usługi oświetlenia publicznego, oparte o najnowocześniejszą technologię regulacji napięcia. Oprócz tego spółka bierze udział w projekcie Unii Europejskiej dotyczącym wdrażania nowoczesnych metod pomiaru, a ponadto prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach związanych z podstawowym przedmiotem działalności.

Dane teleadresowe

Ulica: Pünkösdfürdő u. 52. 4. emelet 413. ajtó
Kod: 1039
Miejscowość: Budapeszt
Kraj: Zagranica
Telefon: +361 6313784
Fax: +361 6313785
Internet: www.e-star.hu
Email: tatrai.peter@e-star.hu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Enefi plc.
Prezes: Soós Csaba
Sektor: energia odnawialna
EKD:
Liczba akcji: 16 606 109
Zatrudnienie:
  • 6 (2015r.) - spółka
  • 44 (2020r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Global Limited
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: EST
ISIN: HU0000089198

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 24 909 163,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 16 606 109 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 378 646
Liczba głosów na WZA: 16 606 109 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,46%
Kapitał akcyjny: 166 061 090,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 378 646
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,12%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,54%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Eetek Ltd. 4 536 203 (27,32%) 4 536 203 (28,22%) 2021-11-17 -
Hungarian State 2 628 688 (15,83%) 2 628 688 (16,35%) 2013-11-30 -
E-Star ESCO Kft. 1 213 755 (7,31%) 1 213 755 (7,55%) 2015-04-16 -
Enefi plc. 531 041 (3,20%) 531 041 (0,00%) 2019-08-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w HUF 2 400 000
10,00 2 400 000
24 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w HUF 4 000 000
10,00 11 500 000
115 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-14
zmiana firmy z ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. na ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-14
akcje zwykłe 5 456 109
10,00 16 606 109
166 061 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji -25 358 866
10,00 27 172 579
271 725 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-17
akcje zwykłe cena nominalna w HUF 240 000
10,00 2 640 000
26 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-05
zmiana firmy z E-Star Alternative Energy Service Plc. na ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. 2013-12-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
akcje zwykłe cena nominalna i emisyjna w HUF 2014-09-09 49 891 445
18 260 268 870,00
10,00 366,00 52 531 445
525 314 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-30
2013-10-30
2013-11-12
podwyższenie kapitału cena nominalna w HUF 2016-12-02 2 500 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-09-26 -19 672 579
10,00 7 500 000
75 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Soós Csaba Prezes Zarządu 2016-05-01 -
Gagyi, Pálffy Attila Członek Zarządu 2016-05-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Siska, Miklós László Członek RN 2016-04-04 -
Sárkány Gergely Członek RN 2016-04-04 -
Ildikó Sebők Członek RN 2016-04-04 -
Piroska Paksi Członek RN 2021-07-26 -