Wyniki finansowe - ESTAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 II Q 2020 IV Q 2020 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 1 612 060 5 280 665 5 623 316 5 596 317
Kapitał własny (tys.)* 1 383 914 4 183 792 4 596 720 4 617 478
Liczba akcji (tys. szt.) 7 500,000 11 500,000 11 500,000 11 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 184,522 363,808 399,715 401,520
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej