131,0000 zł
0,77% 1,0000 zł
UniCredito Italiano SpA (UCG)

Informacje o spółce - UNICREDIT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jeden z czołowych europejskich banków komercyjnych z siedzibą w Mediolanie, operujący w 17 krajach. Najważniejsze banki należące do grupy znajdują się w północnych Włoszech, Austrii i południowych Niemczech.

Dane teleadresowe

Ulica: Piazza Gae Aulenti 3 -Tower A
Kod: 20154
Miejscowość: Milano
Kraj: Zagranica
Telefon: +39 0288622612
Fax: +39 0288622802
Internet: www.unicredit.eu
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
BACA 194 647 624 96,34%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: UniCredit SpA
Prezes: Padoan, Pietro Carlo
Sektor:
EKD:
Liczba akcji: 1 712 423 579
Zatrudnienie:
  • 43 405 (2014r.) - spółka
  • 82 107 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP: 00348170101
KRS:
EKD:
Ticker GPW: UCG
ISIN: IT0005239360

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 224 327 488 849 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 712 423 579 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Liczba głosów na WZA: 1 712 423 579 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6,57%
Kapitał akcyjny: 21 277 874 388,48 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 93,43%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 (6,57%) 112 561 154 (6,57%) 2017-12-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja akcji oszczędnościowych na akcje zwykłe
2 226 657 313
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-12
akcje zwykłe 1 034 172
2 225 945 295
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-06
akcje zwykłe - prawo poboru 5:13 cena emisyjna w EUR 1 606 876 817
12 999 633 449,53
8,09 2 224 911 123
20 862 962 205,11
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-05
podwyższenie kapitału 7 085 138
2 237 261 803
21 059 536 950,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-20
podwyższenie kapitału
2 243 550 408
21 133 469 082,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-30
podwyższenie kapitału 6 811 312
2 184 404 611
21 220 169 840,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-25
akcje zwykłe 103 880 025
5 969 658 488
20 257 667 511,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-10
akcje zwykłe 5 865 778 463
5 865 778 463
2 932 889 231,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-06-10
podwyższenie kapitału no nominal value 5 508 167
1 940 777 908
21 277 874 388,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-02-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji -156 114 828
1 784 663 080
21 277 874 388,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-12
akcje zwykłe 9 203 428
5 789 452 007
36 415 653 124,03
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-01
2012-02-28
akcje zwykłe 3 850 399 510
5 780 248 579
36 386 664 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-02-03
scalenie akcji 10:1 2011-12-14
1 929 849 069
12 148 463 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-21
akcje zwykłe 2012-03-27 84 023
5 789 536 030
19 647 948 525,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-06
2013-05-31
akcje zwykłe 2013-03-15 2 097 587
5 791 633 617
19 654 856 199,43
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-25
2013-05-31
akcje zwykłe 2016-02-09 11 993 660
5 981 652 148
20 298 341 840,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-04
akcje zwykłe 2016-04-14 198 690 925
6 180 343 073
20 846 893 436,94
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-05
scalenie akcji 10:1 2017-01-17
618 034 306
20 846 893 437,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-01-26
prawo poboru 352:1 cena emisyjna w EUR 2017-12-04 6 304 964
103 023 111,76
16,34
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału 2018-02-01 3 519 352
2 230 176 665
20 940 398 466,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2021-04-15 -1 400 047 460
2 177 593 299
21 133 469 082,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2022-04-08 -162 185 721
2 022 218 890
21 220 169 840,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-19
połączenie z UniCredit Services S.C.p.A bez podwyższania kapitału 2022-04-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-07
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2022-09-14 -86 949 149
1 935 269 741
21 220 169 840,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-12-14
połączenie z Crivelli S.r.l. bez podwyższania kapitału 2022-09-20

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2023-10-27 -160 000 000
1 712 423 579
21 277 874 388,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2027-01-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-04-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,62 zł
2023-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,62 zł
2022-04-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2022-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2021-04-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2021-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2019-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2019-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2018-01-25 Prawo poboru 352:1
2017-02-07 Prawo poboru 5:13
2016-05-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2016-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2015-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2015-05-20 Prawo poboru 50:1
2015-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2014-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2014-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2013-05-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2013-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2012-01-12 Prawo poboru 1:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Padoan, Pietro Carlo Prezes Zarządu 2021-04-15 -
Andreotti Lamberto Wiceprezes Zarządu 2018-12-04 -
Orcel Andrea Członek Zarządu 2021-04-15 -
Carletti Elena Dyrektor 2019-02-06 -
Wagner Renate Dyrektor 2021-04-15 ALLIANZ - Członek Zarządu
Molinari Luca Dyrektor 2021-04-15 -
Bartolomé, Beatriz Lara Dyrektor 2021-04-15 -
Hedberg, Jeffrey Alan Dyrektor 2021-04-15 -
Gadhia Jayne-Anne Dyrektor 2021-04-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rigotti Marco Przewodniczący RN 2019-11-04 -
Bonissoni, Angelo Rocco Członek RN 2016-12-04 -
Navarra Benedetta Członek RN 2016-12-04 -
Paolucci Guido Członek RN 2017-04-12 -
Bientinesi Antonella Członek RN 2017-04-12 -